İngilizce

Laws and Policies Related to Elder Mistreatment Learning Objectives Identify state laws and resources to respond to elder mistreatment (EM) Discuss mandatory reporting requirements related to vulnerable older adults State Laws and Resources What agencies in your state assist and protect victims of elder mistreatment? Their roles? What has been your experience interacting with representatives of these agencies on behalf of patients? What Type of Problem is EM? No single national EM law Historically viewed as a social problem Late 1980s/early 1990s, established as criminal and civil problem State Response to Problem State laws authorize numerous systems/agencies to investigate allegations of elder mistreatment and provide services for victims. State Laws that Assist EM Victims Laws enabling APS functions Criminal laws Laws/policies: institutional mistreatment Laws/policies: long-term care facility ombudsmen program Other state laws may be pertinent in civil cases involving EM 1. APS Laws All states have legislation authorizing provision of adult protective services in some/all cases of EM APS laws established a system for reporting/investigating EM and provision of social services to help victims and reduce or eliminate the mistreatment APS activities 2. Criminal Law In addition to APS law, jurisdiction’s general criminal laws may be used to prosecute perpetrators of elder mistreatment Also, some legislatures established enhanced penalties or explicit criminal sanctions for certain crimes against older persons 3. Laws: Institutional Mistreatment Early EM policies, legislation and system response were directed at mistreatment in residential homes More emphasis on institutional mistreatment starting in late 1990s Common Requirements for Long-Term Care Facility Create and maintain a safe/supportive environment Report suspected mistreatment of residents Have policies/procedures for dealing with mistreatment and requiring specific response by staff Have formal reporting mechanisms for alerting specified external body to serious injuries, unusual incidents, or mistreatment occurring in facility Provide mechanisms for residents and families to express concerns or provide input Responding Agencies APS agencies may or may not have role in investigating reports in long-term care facilities in a specific state Long-term care facilities may be defined differently in laws APS sometimes shares role in investigating mistreatment reports in long-term care facilities with long-term care ombudsmen (LTCOP) or other regulatory agencies 3. Ombudsmen Every state required to have an ombudsmen program If they suspect EM, ombudsmen may make referral to APS program, agency responsible for investigating institutional mistreatment, law enforcement, or agency responsible for licensing/certifying such facilities. In some states, ombudsmen fulfill APS function and have legal authority to investigate/respond abuse occurring within long term care facilities Note ombudsmen can only report mistreatment with permission of patient or if they observe incident Other State Laws May be pertinent in civil cases involving EM For example, those addressing Guardianship/conservatorship Powers of attorney Consumer fraud/false claims Domestic or family violence prevention Mandatory Reporting What are your mandatory reporting responsibilities in cases of EM? Are you required to report any other injuries which might overlap with EM? What are your practice setting’s policies and procedures relative to mandatory reporting? What have been your experiences reporting mistreatment? What are challenges? What information/skills would help address challenges? Mandatory Reporting Laws Vary by state Critical for nurses to know specifics of their state regulations Where to Report? Reports should be made, in most states, to local APS or law enforcement agency Every state has at least one toll-free hotline/helpline for reporting elder mistreatment Where do you report? How to Report Assess/screen patient If EM is suspected, make report to appropriate agency Safety of patient is nurse’s primary responsibility When you call to make a report, be prepared to provide: Name, address and phone number of victim Identifying victim information Name, address and phone number of alleged perpetrator (if applicable/available) Identifying perpetrator information Your name, address and phone number Available data, if applicable, on disability/health problems of victim and perpetrator. Reason for concern (types of mistreatment) Issues in Reporting To overcome hesitation to report suspicions of EM, nurses need to understand Failure to report may result in criminal charges and disciplinary action from licensing boards In most states, reporters have immunity from liability if mistreatment is unsubstantiated Mandatory reporting is exception to HIPAA Scope/limits of assistance each responding agency, and time frames/procedures for follow-up

Türkçe

Yaşlıların Kötü Muamelesine İlişkin Yasa ve Politikalar Öğrenme hedefleri Yaşlılara kötü muameleye yanıt verecek devlet yasalarını ve kaynaklarını belirleyin (EM) Korunmasız yaşlı yetişkinlerle ilgili zorunlu raporlama gereksinimlerini tartışın Devlet Yasaları ve Kaynakları Eyaletinizde hangi kurumlar yaşlıların kötü muamele mağdurlarına yardım ve koruma sağlar? Rolleri? Hastalar adına bu kurumların temsilcileriyle etkileşime girme deneyiminiz neler oldu? EM ne tür bir problemdir? Tek bir ulusal EM yasası yok Tarihsel olarak sosyal bir problem olarak görülüyor 1980'lerin sonunda / 1990'ların başında, ceza ve hukuki sorun olarak kuruldu Soruna Durum Tepkisi Devlet yasaları, yaşlılara kötü muamele iddialarını araştırmak ve mağdurlara hizmet vermek için sayısız sisteme / kuruluşa yetki vermektedir. EM Mağdurlarına Yardım Eden Devlet Yasaları APS fonksiyonlarını mümkün kılan yasalar Ceza kanunları Yasalar / politikalar: kurumsal kötü muamele Yasalar / politikalar: uzun süreli bakım tesisi ombudsmanları programı EM ile ilgili hukuk davalarında diğer devlet yasaları geçerli olabilir 1. APS Kanunları Bütün eyaletlerde, bazı EM vakalarında yetişkin koruyucu hizmetlerin sağlanmasına izin veren mevzuat vardır. APS yasaları, mağdurlara yardım etmek ve kötü muameleyi azaltmak veya ortadan kaldırmak için EM raporlama / soruşturma ve sosyal hizmetlerin sunulması için bir sistem kurdu APS faaliyetleri 2.Ceza Hukuku APS yasalarına ek olarak, yargı yetkisinin genel ceza yasaları, yaşlılara kötü muamele faillerini kovuşturmak için kullanılabilir Ayrıca, bazı yasalar yaşlılara karşı belirli suçlar için artırılmış cezalar veya açık cezai yaptırımlar oluşturmuştur. 3. Yasalar: Kurumsal Kötü Muamele Erken EM politikaları, mevzuat ve sistem yanıtı, konutlardaki kötü muamelelere yönelikti 1990'ların sonunda başlayan kurumsal kötü muameleye daha fazla vurgu Uzun Süreli Bakım Kolaylığı için Ortak Gereklilikler Güvenli / destekleyici bir ortam oluşturun ve sürdürün Şüphelilerin kötü muamele gördüğünü rapor et Kötü muamele ile başa çıkmak ve personel tarafından özel bir cevap talep etmek için politikalar / prosedürler kullanın. Belirtilen dış organı ciddi yaralanmalara, olağandışı olaylara veya tesiste meydana gelen kötü muamelelere karşı uyarmak için resmi raporlama mekanizmalarına sahip olmak. Sakinlere ve ailelere endişelerini dile getirmeleri veya girdi sağlamaları için mekanizmalar sağlayın Yanıt Ajansları APS ajansları, belirli bir eyalette uzun süreli bakım tesislerinde raporları araştırmada rol oynayabilir veya etmeyebilir Uzun süreli bakım tesisleri kanunlarda farklı tanımlanabilir APS, bazen uzun vadeli bakım ombudsmanları (LTCOP) veya diğer düzenleyici kurumlarla uzun vadeli bakım tesislerinde kötü muamele raporlarının araştırılmasında rolü paylaşmaktadır 3.Kamu denetçileri Her devletin bir ombudsman programı olması gerekiyordu EM'den şüpheleniyorlarsa, ombudsmanlar APS programına, kurumsal kötü muameleyi araştırmaktan sorumlu kurum, kolluk kuvvetleri veya bu tür tesislerin lisanslanmasından / sertifikalandırılmasından sorumlu ajansa havale edebilir. Bazı eyaletlerde, kamu denetçileri APS işlevini yerine getirmekte ve uzun süreli bakım tesislerinde meydana gelen suiistimali soruşturmak / cevaplamak için yasal yetkiye sahiptir. Ombudsmanların yalnızca kötü muameleleri yalnızca hastanın izniyle veya olayı gözlemlemeleri durumunda rapor edebileceğini unutmayın. Diğer Devlet Yasaları EM içeren medeni davalarda geçerli olabilir Örneğin, adresleme Vesayet / conservatorship Vekaletname Tüketici dolandırıcılık / yanlış iddia Ev içi veya aile içi şiddeti önleme Zorunlu Raporlama EM vakalarında zorunlu raporlama sorumluluklarınız nelerdir? EM ile çakışabilecek başka yaralanmaları da rapor etmeniz gerekiyor mu? Uygulama ayarınızın zorunlu raporlamaya ilişkin politika ve prosedürleri nelerdir? Kötü muameleyi bildiren deneyimleriniz nelerdi? Zorluklar nelerdir? Hangi bilgi / beceriler zorlukların üstesinden gelmeye yardımcı olur? Zorunlu Raporlama Yasası Devlete göre değişir Hemşirelerin devlet yönetmeliklerinin özelliklerini bilmesi kritik Nerede Rapor Edilir?Çoğu eyalette, yerel APS'ye veya kanun uygulayıcı kuruluşa raporlar hazırlanmalıdır. Her devletin yaşlılara kötü muamele bildirmek için en az bir ücretsiz yardım hattı / yardım hattı vardır Nereye rapor veriyorsun? Nasıl rapor edilir? Hastayı değerlendirin / ekranlayın EM'den şüpheleniliyorsa uygun ajansa rapor verin. Hasta güvenliği hemşirenin birincil sorumluluğudur Bir rapor hazırlamak için aradığınızda, aşağıdakileri sağlamaya hazır olun: Mağdurun adı, adresi ve telefon numarası Mağdur bilgisinin belirlenmesi İddia edilen failin adı, adresi ve telefon numarası (varsa / varsa) Fail bilgilerini tanımlama Adınız, adresiniz ve telefon numaranız Varsa, mağdur ve failin engellilik / sağlık sorunları ile ilgili mevcut veriler. Endişe nedeni (kötü muamele türleri) Raporlamadaki Konular EM şüphelerini bildirme konusundaki tereddütünü yenmek için hemşirelerin anlaması gerekir Raporun verilmemesi, ceza suçlamaları ve lisans kurullarından disiplin cezası ile sonuçlanabilir. Çoğu durumda, kötü muamele doğrulanmamışsa, muhabirlerin sorumluluktan muaf olduğu Zorunlu raporlama HIPAA için istisnadır Her yanıt veren kuruluşa yardımın kapsamı / sınırları ve takip için zaman çerçeveleri / prosedürleri

İngilizce Öğrenmenin İpuçları?

İçeriği değişken nitelikte olan İngilizce kurslar, yabancı dil öğrenmek için ihtiyacı olan herkesin değerlendirmesi gereken olanaklardan biridir. Yeterli vakti ve imkânı olan herkes için İngilizce kursuna kayıt olmak oldukça keyif veren adımlardan biridir. Ancak bu konuda yeterli imkâna sahip olmayan kişiler için İngilizce öğrenmenin çok farklı kolay yolları bulunmaktadır. Amaç İngilizce dili öğrenmek ise en iyi yöntemlerden biri, çeviri sitelerinde vakit geçirmek olacaktır. Düzenli bir şekilde çeviri sitelerinde çalışıldığında en az İngilizce kursları kadar etkili bir sonuca ulaşmak mümkündür. Çevirisi gerçekleşen dildeki cümlelerin doğru ve akıcı şekilde olması, İngilizce başta olmak üzere, istenen yabancı dilin öğrenilmesini sağlamaktadır.

Yabancı Dil Öğrenmek İçin?

Yabancı dillerin pekişmesi için sık sık alıştırma ve tekrarların yapılması şarttır. Bunun için kendinize metinceviri.com adresi gibi bir çeviri sitesi rehber edinmeniz, cümle çevirilerinin nasıl olması gerektiğini bilmenizle büyük oranda doğru İngilizce dilini keşfetmeye başlayabilirsiniz. İngilizce kurslarına abartılı fiyatlar ödemek yerine, kendi emek ve çabalarınızla İngilizce dilini öğrenebilirsiniz. Her türlü metnin istenilen dile çevirisi için tercihinizi metinceviri.com adresinden yana kullanarak sorunsuz bir çeviri desteği alabilirsiniz. Elinizdeki çevirinin beklentilerinizi karşılamaması durumunda işlerinizin aksaması ve istediğiniz sonuca ulaşamamanız kaçınılmaz olacaktır. Bunun için İngilizce dili öğrenmek ve çeviri hizmetinin en kaliteli olanını tercih etmekle işe başlayabilirsiniz.