İngilizce

Other spices There are limited reports on the occurrence of mycotoxins in many other spices and herbs. In a large screening study in Egypt, AFs were detected in 3 out of 5 anise (30 – 35 µg kg-1), 3 out of 5 caraway (14 – 18 µg kg-1), 2 out of 5 fennel (20 – 25 µg kg-1) and one out of 5 marjoram (9 µg kg-1) samples, while STC was detected in only one of marjoram (17 µg kg-1) and 3 of the caraway samples (14 – 18 µg kg-1) (El-Kady et al., 1995). They also observed that cardamom, laurel, mastic, rosemary and safflower were mycotoxin-free. In another Egyptian study, AFB1 was found in Karkadia (24 µg kg-1), Halfa bar (camel’s hay, 64 µg kg-1), rawind (48 µg kg-1), khashab keena (cinchona bark, 49 µg kg-1), misht ballot (26 µg kg-1) kesher romman (pomegrenate peel, 105 µg kg-1), somowa (cleme, 26 µg kg-1) and salamakka (senna pods, 48 µg kg-1) (Selim et al., 1996). Aziz et al. (1998) tested a total of 14 different medicinal plants and spices imported from India for the incidence of AFB1, OTA, penicillic acid, ZEA and T-2 toxin. They detected AFB1 in 33% of fennel, 14% of lime tree, 14% of absinthium, 40% of ginger, 25% of carob tree, 50% of chamomile and 50% of worm wood analysed up to and at a mean level of 160 µg kg-1; while no AFB1 was found in curcuma, rosse and lesser glangel. OTA was detected only in fennel and absinthium at levels of 80 and 20 µg kg-1, respectively; while penicillic acid, ZEA and T-2 toxin were not detected in any of the medicinal plant and spices samples. Rizzo et al. (2004) studied the incidence of toxigenic fungi and their mycotoxins in 152 dried medicinal and aromatic herbs, belonging to 56 species; which are used as raw materials for drugs. A. flavus and A. parasiticus (Flavi section) were reported to be the predominant species isolated. AFs concentrations ranged between 10 and 2000 µg kg-1. The authors also revealed that only 26% of isolates from the Circumdati section (A. alliaceus, A. ochraceus and A. sclerotium) produced OTA ranging from 0.12 to 9 µg kg-1. Moreover, from a total of 29 strains of Fusarium spp., 27.5% were F. verticillioides and F. proliferatum, which produced fumonisin B1 and fumonisin B2 ranged from 20 to 22000 µg g-1 and from 5 to 3000 µg g-1, respectively. In another survey conducted in Tunusia, Zaied et al. (2010) reported that OTA was found in 54% (13/24) of caraway and 52% (13/25) of curcuma samples at levels ranging from 28 to 510 µg kg-1 and 39 to 925 µg kg-1, respectively; while many of the aromatic herbs such as turmeric, coriander, fennel seeds, marjoram, thyme, basil leaves, garlic, laurel leaves, parsley, popy-seeds and rosemary commercialised in Italy were AFs-free (Ramognoli et al., 2007).

Türkçe

Diğer baharatlar Diğer birçok baharat ve bitkide mikotoksin oluşumu hakkında sınırlı raporlar vardır. Mısır'daki geniş bir tarama çalışmasında, 5 anasondan 3'ünde (30-35 µg kg-1) AF'ler tespit edildi, 5'inde 5 (5 - 18 µg kg-1), 5'inde 2 tane rezene (20 - 25 µg kg-1) ve 5 marjoram (9 µg kg-1) örneklerinden biri, STC ise marjoram (17 µg kg-1) ve 3 tanesi (14 - 18 µg kg-) 1) (El-Kady ve arkadaşları, 1995). Ayrıca kakule, defne, sakız, biberiye ve aspirlerin mikotoksin içermediklerini de gözlemlediler. Başka bir Mısırlı çalışmada, Karkadia'da (24 µg kg-1), Halfa barda (deve samanı, 64 µg kg-1), hamindede (48 µg kg-1), khashab keenada (cinchona kabuğu, 49 µg kg-) AFB1 bulunmuştur. 1), misht oy pusulası (26 µg kg-1) kesher romman (pomegrenat kabuğu, 105 µg kg-1), somowa (cleme, 26 µg kg-1) ve salamakka (senna pods, 48 ​​µg kg-1) (Selim et al., 1996). Aziz ve diğ. (1998), AFB1, OTA, penisilik asit, ZEA ve T-2 toksini insidansı için Hindistan'dan ithal edilen toplam 14 farklı tıbbi bitki ve baharat test etmiştir.AFB1'in rezene% 33'ünde, limon ağacının% 14'ünde, absintyumun% 14'ünde, zencefilin% 40'ında, keçiboynuzu ağacının% 25'inde, papatya ağacının% 50'sinde ve solucan ağacının% 50'sinin ortalama seviyeye kadar analiz edildiğini tespit etmişlerdir.   160 ug kg-1; Curcuma, rosse ve daha az glangelde AFB1 bulunmadı. OTA sadece rezene ve absintiyumda sırasıyla 80 ve 20 µg kg-1 seviyelerinde tespit edildi; Tıbbi bitki ve baharat örneklerinde penisilin asit, ZEA ve T-2 toksinleri saptanmadı. Rizzo ve diğ. (2004), 56 türe ait 152 kuru tıbbi ve aromatik bitkide toksijenik mantar ve bunların mikotoksin insidansını incelemişlerdir; ilaçlar için hammadde olarak kullanılır. A. flavus ve A. parasiticus'un (Flavi bölümü) izole edilen baskın türler olduğu bildirilmiştir. AF konsantrasyonları 10 ile 2000 µg kg-1 arasında değişmektedir. Yazarlar ayrıca, Circumdati bölümünden (A. alliaceus, A. ochraceus ve A. sclerotium) izolatların sadece% 26'sının OTA'yı 0.12 ila 9 µg kg-1 arasında ürettiklerini ortaya koymuştur. Ayrıca, Fusarium spp. Suşlarının toplam 29 suşundan% 27.5'i fumonisin B1 ve fumonisin B2'yi 20 ila 22000 µg g-1 ve 5 ila 3000 µg g-1 arasında üreten F. verticillioides ve F. proliferatum idi. sırasıyla. Tunus'ta yapılan bir başka araştırmada, Zaied ve ark.(2010), OTA'nın% 54 (13/24) karayolunda ve% 52 (13/25) curcuma numunesinde sırasıyla 28 ila 510 µg kg-1 ve 39 ila 925 µg kg-1 aralığında bulunduğunu bildirmiştir. ; İtalya'da ticarileştirilen zerdeçal, kişniş, rezene tohumu, mercanköşk, kekik, fesleğen yaprağı, sarımsak, defne yaprağı, maydanoz, papatya tohumu ve biberiye gibi aromatik bitkilerin çoğu AFs içermez (Ramognoli ve ark., 2007).

İngilizce Öğrenmenin İpuçları?

İçeriği değişken nitelikte olan İngilizce kurslar, yabancı dil öğrenmek için ihtiyacı olan herkesin değerlendirmesi gereken olanaklardan biridir. Yeterli vakti ve imkânı olan herkes için İngilizce kursuna kayıt olmak oldukça keyif veren adımlardan biridir. Ancak bu konuda yeterli imkâna sahip olmayan kişiler için İngilizce öğrenmenin çok farklı kolay yolları bulunmaktadır. Amaç İngilizce dili öğrenmek ise en iyi yöntemlerden biri, çeviri sitelerinde vakit geçirmek olacaktır. Düzenli bir şekilde çeviri sitelerinde çalışıldığında en az İngilizce kursları kadar etkili bir sonuca ulaşmak mümkündür. Çevirisi gerçekleşen dildeki cümlelerin doğru ve akıcı şekilde olması, İngilizce başta olmak üzere, istenen yabancı dilin öğrenilmesini sağlamaktadır.

Yabancı Dil Öğrenmek İçin?

Yabancı dillerin pekişmesi için sık sık alıştırma ve tekrarların yapılması şarttır. Bunun için kendinize metinceviri.com adresi gibi bir çeviri sitesi rehber edinmeniz, cümle çevirilerinin nasıl olması gerektiğini bilmenizle büyük oranda doğru İngilizce dilini keşfetmeye başlayabilirsiniz. İngilizce kurslarına abartılı fiyatlar ödemek yerine, kendi emek ve çabalarınızla İngilizce dilini öğrenebilirsiniz. Her türlü metnin istenilen dile çevirisi için tercihinizi metinceviri.com adresinden yana kullanarak sorunsuz bir çeviri desteği alabilirsiniz. Elinizdeki çevirinin beklentilerinizi karşılamaması durumunda işlerinizin aksaması ve istediğiniz sonuca ulaşamamanız kaçınılmaz olacaktır. Bunun için İngilizce dili öğrenmek ve çeviri hizmetinin en kaliteli olanını tercih etmekle işe başlayabilirsiniz.