İngilizce

Sesame seed Sesame (Sesamum indicum L.), an annual herb; is considered to be the oldest oilseed crop cultivated in several countries (Asadi et al., 2011). Sesame is grown for its seed in a wide range of environments from tropical to temperate climates and requires mean temperatures above 10oC up to a 40oC maximum (UNIDO/FAO, 2006). Mynmar is the largest producer of sesame seeds in the world with almost 500.000 metric tonnes, followed by India, China, Ethiopia, Sudan and Uganda (FAO, 2010). Sesame seed is widely used in various cuisines. It is the main ingredient of traditional sweets such as tahin, humus and helva, which are very popular in Turkey and in various Middle Eastern countries. In Turkey, the seeds are also added to bakery products such as simit (a circular bread with sesame seeds), pide (flat bread), breadsticks, cookies etc. It has been shown that sesame seeds are sensitive to A. flavus invasion and subsequently aflatoxin formation (Llewellyn et al., 1981a; Jonsyn, 1988; Habibi and Banihashemi, 2008; Mbah and Akueshi, 2009). Toxigenic species of Aspergillus and Penicillium have been isolated in sesame seeds from Sierra Leone. AFB1, AFG1, OTA and citrinin have also been detected in these seeds (Jonsyn, 1988). Tabata et al. (1993) found AFB1 in 2 of 19 sesame seed samples with levels of 0.6 and 2.4 µg kg-1. Surprisingly, no type B aflatoxins were detected in 20 sesame seed samples in a Turkish study; while AFG1 occurred in all samples at a mean level of 0.75 µg kg-1 (Yentür et al., 2006). In another study conducted in the Khorasan province of Iran, sesame seeds contained AFB1 in 33 out of 182 samples analysed ranging from 0.49 to 5.54 µg kg-1 (Asadi et al., 2011). In a similar recently conducted study in Malaysia, Reddy et al. (2011) found AFB1 in 7 out of 8 sesame seed samples (87.5%) in the range of 0.54-1.82 µg kg-1, with a mean level of 0.9 µg kg-1. More recently, Ezekiel et al. (2012) investigated 17 sesame samples from Nigeria by LC/ESI-MS/MS for the presence of fungal and bacterial metabolites. They detected DON and ZEA in 15 out of 17 samples, but at levels 8-76 µg kg-1 and 0.7-38 µg kg-1, respectively; while AFs and fumonisins (FB1 and FB2) were not found in all sesame seeds. Similarly, Ramagnoli et al. (2007) could not detect AFs in 27 sesame seed samples commercially available in Italy. With regard to sesame-based products, Li et al. (2009) detected AFs in 37 out of 100 sesame paste samples from China, some of which containing high levels of (up to 20 µg kg-1) AFs. Even though the roasting process is used, AFB1 can be detected in tahin (tahini in Arabic) samples. Nilüfer and Boyacıoğlu (2002) found total AFs in one of 14 tahin samples with high level (176 µg kg-1). However, AFB1 was not detected in any 34 plain helva samples consumed in Turkey (Var et al., 2007). Aflatoxin contamination was not observed in sesame oil (n = 20) in Japan (Kumagai et al., 2008), while all sesame oils in Khartoum State, Sudan contained AFs with levels higher than 20 µg kg-1 (Elzupir et al., 2010). In another study, trace levels of OTA have been reported in a sample of sesame oil (Patel et al., 1996).

Türkçe

Susam tohumu Susam (Sesamum indicum L.), yıllık bir bitkidir; çeşitli ülkelerde yetiştirilen en eski yağlı tohum ürünü olarak kabul edilmektedir (Asadi ve diğerleri, 2011). Susam, tropik ve ılıman iklimlerden çok çeşitli ortamlarda tohum için yetiştirilir ve 10oC'nin üzerinde 40oC'ye kadar olan ortalama sıcaklıklar gerektirir (UNIDO / FAO, 2006). Mynmar, 500.000 metrik tonla dünyanın en büyük susam çekirdeği üreticisidir. Bunu Hindistan, Çin, Etiyopya, Sudan ve   Uganda (FAO, 2010). Susam tohumu çeşitli mutfaklarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Türkiye'de ve çeşitli Orta Doğu ülkelerinde çok popüler olan tahin, humus ve helva gibi geleneksel tatlıların ana bileşenidir. Türkiye'de ayrıca, simit (susam çekirdeği içeren yuvarlak ekmek), pide (yassı ekmek), breadsticks, kurabiyeler vb. Gibi ekmeklik ürünlerine de tohumlar eklenmektedir. Susam tohumlarının A. flavus invazyonuna ve daha sonra da duyarlı olduğu gösterilmiştir. aflatoksin oluşumu (Llewellyn ve arkadaşları, 1981a; Jonsyn, 1988; Habibi ve Banihashemi, 2008; Mbah ve Akueshi, 2009). Sierra Leone'den susam tohumlarında Aspergillus ve Penicillium'un toksijenik türleri izole edilmiştir. Bu tohumlarda AFB1, AFG1, OTA ve sitrinin de tespit edilmiştir (Jonsyn, 1988). Tabata ve diğ. (1993), susam tohumu örneklerinin 2'sinde 0,6 ve 2,4 µg kg-1 düzeylerinde AFB1 saptamışlardır.Şaşırtıcı bir şekilde, bir Türk çalışmasında 20 susam tohumu örneğinde B tipi aflatoksin saptanmadı; AFG1 tüm örneklerde ortalama 0.75 µg kg-1 düzeyinde gerçekleşmiştir (Yentür ve ark. 2006). İran'ın Horasan eyaletinde yapılan bir başka çalışmada, susam tohumları, analiz edilen 182 örnekten 33'ünde, 0,49 ile 5,54 µg kg-1 arasında değişen oranlarda AFB1 içermekteydi (Asadi ve diğ., 2011). Yakın zamanda Malezya'da yapılan benzer bir çalışmada, Reddy ve ark. (2011), ortalama susturuculuğa göre 0.54-1.82 µg kg-1 aralığında 8 adet susam tohumu örneğinden 7'sinde (% 87.5) AFB1 saptamışlardır. 0.9 ug kg-1. Daha yakın zamanlarda, Ezekiel ve ark. (2012), fungal ve bakteriyel metabolitlerin varlığı için LC / ESI-MS / MS ile Nijerya'dan 17 susam örneğini araştırmışlardır. DON ve ZEA'yı 17 örnekten 15'inde, ancak sırasıyla 8-76 µg kg-1 ve 0.7-38 µg kg-1 seviyelerinde tespit ettiler; tüm susam tohumlarında AF ve fumonisinler (FB1 ve FB2) bulunmazken. Benzer şekilde, Ramagnoli ve diğ. (2007), İtalya'da ticari olarak bulunan 27 susam tohumu örneğinde AF tespit edememiştir. Susam bazlı ürünler ile ilgili olarak, Li ve diğ. (2009) Çin'den 100 adet susam ezmesi örneğinin 37'sinde AF'ler tespit etmiştir. Bunlardan bazıları yüksek seviyelerde (20 µg kg-1'e kadar)   AFS. Kavurma işlemi kullanılmasına rağmen, AFB1 tahin (Arapçada tahin) örneklerinde tespit edilebilir.Nilüfer ve Boyacıoğlu (2002), yüksek düzeyde (176 µg kg-1) 14 tahin örneğinden birinde toplam AF bulundu. Ancak Türkiye'de tüketilen 34 düz helva örneğinde AFB1 saptanmadı (Var ve ark. 2007). Japonya'da susam yağında (n = 20) aflatoksin kontaminasyonu görülmemiştir (Kumagai ve ark., 2008), Hartum Eyaletindeki tüm susam yağları Sudan'da 20 µg kg-1'den daha yüksek seviyelerde AF'ler içerdi (Elzupir ve ark., 2010). Başka bir çalışmada, susam yağı örneğinde OTA'nın iz seviyeleri rapor edilmiştir (Patel ve ark., 1996).

İngilizce Öğrenmenin İpuçları?

İçeriği değişken nitelikte olan İngilizce kurslar, yabancı dil öğrenmek için ihtiyacı olan herkesin değerlendirmesi gereken olanaklardan biridir. Yeterli vakti ve imkânı olan herkes için İngilizce kursuna kayıt olmak oldukça keyif veren adımlardan biridir. Ancak bu konuda yeterli imkâna sahip olmayan kişiler için İngilizce öğrenmenin çok farklı kolay yolları bulunmaktadır. Amaç İngilizce dili öğrenmek ise en iyi yöntemlerden biri, çeviri sitelerinde vakit geçirmek olacaktır. Düzenli bir şekilde çeviri sitelerinde çalışıldığında en az İngilizce kursları kadar etkili bir sonuca ulaşmak mümkündür. Çevirisi gerçekleşen dildeki cümlelerin doğru ve akıcı şekilde olması, İngilizce başta olmak üzere, istenen yabancı dilin öğrenilmesini sağlamaktadır.

Yabancı Dil Öğrenmek İçin?

Yabancı dillerin pekişmesi için sık sık alıştırma ve tekrarların yapılması şarttır. Bunun için kendinize metinceviri.com adresi gibi bir çeviri sitesi rehber edinmeniz, cümle çevirilerinin nasıl olması gerektiğini bilmenizle büyük oranda doğru İngilizce dilini keşfetmeye başlayabilirsiniz. İngilizce kurslarına abartılı fiyatlar ödemek yerine, kendi emek ve çabalarınızla İngilizce dilini öğrenebilirsiniz. Her türlü metnin istenilen dile çevirisi için tercihinizi metinceviri.com adresinden yana kullanarak sorunsuz bir çeviri desteği alabilirsiniz. Elinizdeki çevirinin beklentilerinizi karşılamaması durumunda işlerinizin aksaması ve istediğiniz sonuca ulaşamamanız kaçınılmaz olacaktır. Bunun için İngilizce dili öğrenmek ve çeviri hizmetinin en kaliteli olanını tercih etmekle işe başlayabilirsiniz.