İngilizce

Mustard seed Mustard, which belongs to the genera Brassica and Sinapis are cultivated for their dried ripe seeds, with colours ranging from white (Sinapis alba L.) to brown Indian mustard (Brassica juncea L.) and black mustard (Brassica nigra L.) (Tomar-Balhara et al., 2006; UNIDO/FAO, 2006). Canada and Nepal are the major mustard seed producers in the world. Mustard seeds are used as a spice in the cuisine of various countries including India, Asia, Northern Europe, Mediterranean, North America and Africa or prepared mustard (condiment). Mustard seeds are also an important source of edible oil in several countries. Mustards have been reported to be sensitive to aflatoxin contamination under both field conditions and during storage, and various levels of AFs contamination have been detected in mustard seeds (Bilgrami et al., 1992). Aflatoxin contamination in mustard seeds may be ascribed to several environmental agronomic and biological factors among which the temperature and humudity of the storage site are most significant (Tomar-Balhara et al., 2006). Sahay and Prasad (1990) studied the presence of AFs in 100 samples each of seed, oil and cakes of mustard from India. The authors detected AFs in 44 mustard seed, 33 mustard oil and 80 mustard cakes up to levels of 750, 87 and 1420 µg kg-1, respectively. Twenty-five percent of A. flavus isolates (286 out of 1143 isolates screened) from mustard products were also toxigenic, producing different components of aflatoxins in varying concentrations. In a similar study, 42 out of 135 samples of mustard collected and stored in traditional storage structures in India contained AFB1 (Ranjan et al., 1992). In contrast however, Martins et al. (2001) did not detect AFB1 in mustard seeds being marketed in Portugal.

Türkçe

Hardal tohumu Brassica ve Sinapis cinslerine ait hardal, kurutulmuş olgun tohumları için beyaz renkte (Sinapis alba L.) kahverengi Hint hardalı (Brassica juncea L.) ve siyah hardal (Brassica nigra L.) (Tomar) arasında değişen renklerle yetiştirilmektedir. -Balhara ve arkadaşları, 2006; UNIDO / FAO, 2006). Kanada ve Nepal, dünyadaki en büyük hardal tohumu üreticisidir. Hardal tohumları Hindistan, Asya, Kuzey Avrupa dahil olmak üzere çeşitli ülkelerin mutfağında bir baharat olarak kullanılmaktadır.   Akdeniz, Kuzey Amerika ve Afrika veya hazır hardal (çeşni). Hardal tohumları da birkaç ülkede önemli bir yenilebilir yağ kaynağıdır. Mustarların her iki tarla koşulunda ve depolama sırasında aflatoksin kontaminasyonuna karşı duyarlı oldukları ve hardal tohumlarında çeşitli seviyelerde AF bulaşmasının tespit edildiği bildirilmiştir (Bilgrami et al., 1992). Hardal tohumlarında aflatoksin kontaminasyonu, depolama alanının sıcaklığının ve neminin en önemli olduğu birçok çevresel agronomik ve biyolojik faktöre atfedilebilir (Tomar-Balhara ve diğ., 2006). Sahay ve Prasad (1990), Hindistan'dan her bir tohum, yağ ve kek hardalının 100 örneğinde AF'lerin varlığını inceledi. Yazarlar, 44 hardal tohumu, 33 hardal yağı ve 80 hardal kekinde sırasıyla 750, 87 ve 1420 µg kg-1 seviyelerinde AF tespit ettiler. A'nın yüzde yirmi beşiHardal ürünlerinden elde edilen flavus izolatları (1143 izolattan 286'sı) ayrıca toksijeniktir ve farklı konsantrasyonlarda farklı konsantrasyonlarda aflatoksin üretmektedir. Benzer bir çalışmada, Hindistan'daki geleneksel depolama yapılarında toplanan ve depolanan 135 adet hardaldan 42'si AFB1'i içermiştir (Ranjan ve ark., 1992). Buna karşın, Martins ve ark. (2001), Portekiz'de pazarlanan hardal tohumlarında AFB1'i saptamadı.

İngilizce Öğrenmenin İpuçları?

İçeriği değişken nitelikte olan İngilizce kurslar, yabancı dil öğrenmek için ihtiyacı olan herkesin değerlendirmesi gereken olanaklardan biridir. Yeterli vakti ve imkânı olan herkes için İngilizce kursuna kayıt olmak oldukça keyif veren adımlardan biridir. Ancak bu konuda yeterli imkâna sahip olmayan kişiler için İngilizce öğrenmenin çok farklı kolay yolları bulunmaktadır. Amaç İngilizce dili öğrenmek ise en iyi yöntemlerden biri, çeviri sitelerinde vakit geçirmek olacaktır. Düzenli bir şekilde çeviri sitelerinde çalışıldığında en az İngilizce kursları kadar etkili bir sonuca ulaşmak mümkündür. Çevirisi gerçekleşen dildeki cümlelerin doğru ve akıcı şekilde olması, İngilizce başta olmak üzere, istenen yabancı dilin öğrenilmesini sağlamaktadır.

Yabancı Dil Öğrenmek İçin?

Yabancı dillerin pekişmesi için sık sık alıştırma ve tekrarların yapılması şarttır. Bunun için kendinize metinceviri.com adresi gibi bir çeviri sitesi rehber edinmeniz, cümle çevirilerinin nasıl olması gerektiğini bilmenizle büyük oranda doğru İngilizce dilini keşfetmeye başlayabilirsiniz. İngilizce kurslarına abartılı fiyatlar ödemek yerine, kendi emek ve çabalarınızla İngilizce dilini öğrenebilirsiniz. Her türlü metnin istenilen dile çevirisi için tercihinizi metinceviri.com adresinden yana kullanarak sorunsuz bir çeviri desteği alabilirsiniz. Elinizdeki çevirinin beklentilerinizi karşılamaması durumunda işlerinizin aksaması ve istediğiniz sonuca ulaşamamanız kaçınılmaz olacaktır. Bunun için İngilizce dili öğrenmek ve çeviri hizmetinin en kaliteli olanını tercih etmekle işe başlayabilirsiniz.