İngilizce

Comparisons LBD to AD Individuals with LBD showed similar impairments in comfort- able forward walking compared to those with AD as were found with PD group comparisons (Table 2). Under fast walking speed conditions, individuals with LBD demonstrated significantly slower gait speed, shorter stride lengths, and worse swing to stance ratio than the AD group. In backward walking, the LBD group demonstrated slower velocity, shorter stride lengths and decreased percent of the gait cycle in the swing phase compared to the AD group. Spatial gait parameter variability was greater (p < 0.05) for individuals with LBD compared to AD in forward comfortable (CV stride length 6.34 3.91 cms AD), fast (CV stride length 5.82 2.42 cms LBD, 4.20 1.82 AD), and backward (CV stride length 17.35 9.01 cms LBD, 11.38 5.14 AD) walking (Supplemental Table 5). Temporal gait parameter variability was also higher in the LBD group compared with the AD group in forward walking (CV step time 7.81 6.06 s LBD, 5.06 2.40 AD; CV swing time 7.91 3.49 s LBD, 5.28 2.64 AD) and backward walking (CV step time 17.76 20.94 s LBD, 8.17 4.45 AD; CV stance time 8.17 4.45 s LBD, 7.91 4.71 AD). The LBD group showed similar deficits in balance and 9HPT performance of the non-dominant hand compared to those with AD as were found with PD group comparisons (Table 3). 3.3. Comparisons PDD and DLB Individuals with PDD spent less time in swing phase in backward walking (p = 0.03) and performed worse (p=0.05) on the Tinetti balance subscale than those with DLB. 3.4. Comparisons AD and PD Backward walking, TMT, and 9HPT performance differentiated the AD and PD groups. The AD group had faster velocity, longer stride lengths and increased percent of the gait cycle in the swing phase compared to the PD group. TMT performance was better for individuals with AD than those with PD. The PD group had better performance on the 9HPT using the dominant hand than the AD group.

Türkçe

Karşılaştırma LBD AD LBD olan bireyler, PD grup karşılaştırmalarında olduğu gibi, AD'li hastalara kıyasla rahat yürüme yürüyüşünde benzer bozukluklar gösterdi (Tablo 2). Hızlı yürüme hızı koşullarında, LBD'li bireyler, belirgin bir şekilde daha yavaş yürüme hızı, daha kısa adım uzunlukları ve AD grubundan daha düşük bir duruş oranına sahiptir. Geriye doğru yürümede, LBD grubu, AD grubuna kıyasla, daha yavaş hız, daha kısa adım uzunlukları ve yürüyüş çevrimindeki yürüyüş döngüsünün azalmış yüzdesini gösterdi. LBD'li bireyler için mekansal yürüme parametresi değişkenliği, AD'ye göre daha yüksekti (p <0.05). rahat (CV adım uzunluğu 6.34? 3.91 cms AD), hızlı (CV adım uzunluğu 5.82? 2.42 cms LBD, 4.20? 1.82 AD) ve geriye doğru (CV adım uzunluğu 17.35? 9.01 cms LBD, 11.38? 5.14 AD) yürüme (Ek Tablo 5). Temporal yürüme parametresi değişkenliği LBD grubunda ileriye doğru yürümede AD grubuna göre daha yüksekti (CV adım süresi 7.81? 6.06 s LBD, 5.06? 2.40 AD; CV salınım süresi 7.91? 3.49 s LBD, 5.28? 2.64 AD) ve geriye doğru yürüme (CV adım süresi 17.76? 20.94 s LBD, 8.17? 4.45 AD; CV duruş süresi 8.17? 4.45 s LBD, 7.91? 4.71 AD). LBD grubu, DE grubundakine göre PD grup karşılaştırmaları ile karşılaştırıldığında, dominant olmayan ellerin denge ve 9HPT performansında benzer bozukluklar gösterdi (Tablo 3). 3.3.Karşılaştırmalar PDD ve DLB PDD olan bireyler, geriye doğru yürümede salınım fazında daha az zaman harcadılar (p = 0.03) ve Tinetti denge alt ölçeğinde DLB olanlara göre daha kötü (p = 0.05) performans gösterdi. 3.4. Karşılaştırmalar AD ve PD Geriye doğru yürüme, TMT ve 9HPT performansı, AD ve PD gruplarını farklılaştırdı. AD grubu, PD grubuna kıyasla, daha hızlı hız, daha uzun adım uzunlukları ve yürüyüş fazında yürüyüş döngüsünün artan yüzdesine sahipti. TMT performansı, AD'li bireyler için PD'li olanlardan daha iyi idi. PD grubu, 9HPT'de dominant el kullanılarak AD grubuna göre daha iyi performans göstermiştir.

İngilizce Öğrenmenin İpuçları?

İçeriği değişken nitelikte olan İngilizce kurslar, yabancı dil öğrenmek için ihtiyacı olan herkesin değerlendirmesi gereken olanaklardan biridir. Yeterli vakti ve imkânı olan herkes için İngilizce kursuna kayıt olmak oldukça keyif veren adımlardan biridir. Ancak bu konuda yeterli imkâna sahip olmayan kişiler için İngilizce öğrenmenin çok farklı kolay yolları bulunmaktadır. Amaç İngilizce dili öğrenmek ise en iyi yöntemlerden biri, çeviri sitelerinde vakit geçirmek olacaktır. Düzenli bir şekilde çeviri sitelerinde çalışıldığında en az İngilizce kursları kadar etkili bir sonuca ulaşmak mümkündür. Çevirisi gerçekleşen dildeki cümlelerin doğru ve akıcı şekilde olması, İngilizce başta olmak üzere, istenen yabancı dilin öğrenilmesini sağlamaktadır.

Yabancı Dil Öğrenmek İçin?

Yabancı dillerin pekişmesi için sık sık alıştırma ve tekrarların yapılması şarttır. Bunun için kendinize metinceviri.com adresi gibi bir çeviri sitesi rehber edinmeniz, cümle çevirilerinin nasıl olması gerektiğini bilmenizle büyük oranda doğru İngilizce dilini keşfetmeye başlayabilirsiniz. İngilizce kurslarına abartılı fiyatlar ödemek yerine, kendi emek ve çabalarınızla İngilizce dilini öğrenebilirsiniz. Her türlü metnin istenilen dile çevirisi için tercihinizi metinceviri.com adresinden yana kullanarak sorunsuz bir çeviri desteği alabilirsiniz. Elinizdeki çevirinin beklentilerinizi karşılamaması durumunda işlerinizin aksaması ve istediğiniz sonuca ulaşamamanız kaçınılmaz olacaktır. Bunun için İngilizce dili öğrenmek ve çeviri hizmetinin en kaliteli olanını tercih etmekle işe başlayabilirsiniz.