İngilizce

Results Seventy-two individuals were recruited and screened for the study. Sixty-three individuals (21 LBD matched with 21 PD and 21 AD) out of the 72 met inclusion and exclusion criteria (Table 1). No participants used assistive devices for walking. All individuals demonstrated increased variability in backward walking measures compared to forward walking conditions. 3.1. Comparisons LBD to PD Individuals with LBD demonstrated slower speed, shorter stride lengths, and increased time in stance phases of gait in comfortable forward walking compared to those with PD (Table 2). Fast and backward walking measures were similar between LBD and PD groups. Spatial gait parameter variability (i.e., CVs of step and stride lengths) was greater (p < 0.05) for individuals with LBD compared to those with PD in fast walking conditions (CV step length 7.81  4.10 cms LBD; 5.24  2.35 PD; CV stride length 5.82  2.77 LBD; 3.65  21.44 PD, Supplemental Table 5). Individuals with LBD had worse balance performance scores on the TMT and BBS, slower times on the TUG and TUG- cognitive, more missteps on the F8W test, and slower times on the 9HPT for both hands compared to individuals with PD (Table 3).

Türkçe

Sonuçlar Yetmiş iki kişi çalışmaya alındı ​​ve çalışma için tarandı. Altmış üç kişi (21 LBD, 21 PB ve 21 AD ile eşleşti) 72 katılımlı ve dışlama ölçütünden (Tablo 1). Hiçbir katılımcı yürüme için yardımcı cihazlar kullanmamıştır. Tüm bireyler İleriye doğru yürüme koşullarında ileriye doğru yürüme koşullarında daha fazla değişkenlik göstermiştir. 3.1. Karşılaştırma LBD PD LBD'li bireyler, daha yavaş hız, daha kısa adım uzunlukları ve PD'li hastalara kıyasla rahat ileri yürüme yürüyüşünün duruş fazlarında zamanın arttığını göstermiştir (Tablo 2). Hızlı ve geri yürüme ölçümleri LBD ve PD grupları arasında benzerdi. Hızlı yürüme koşullarında (PD adım uzunluğu 7.81? 4.10 cms LBD; 5.24? 2.35 PD; CV) spatial yürüme parametresi değişkenliği (yani, adım ve adım uzunluklarının özgeçmişleri) LBD'li bireyler için daha fazladır (p <0.05). adım uzunluğu 5.82? 2.77 LBD; 3.65? 21.44 PD, Ek Tablo 5). LBD olan bireyler, TTT ve BBS'de daha düşük denge performans skorlarına, TUG ve TUG-bilişsellerine göre daha yavaş zamanlara, F8W testi üzerinde daha fazla yanlışlara ve PD'li bireylere kıyasla her iki el için 9HPT'de daha yavaş zamanlara sahipti (Tablo 3).

İngilizce Öğrenmenin İpuçları?

İçeriği değişken nitelikte olan İngilizce kurslar, yabancı dil öğrenmek için ihtiyacı olan herkesin değerlendirmesi gereken olanaklardan biridir. Yeterli vakti ve imkânı olan herkes için İngilizce kursuna kayıt olmak oldukça keyif veren adımlardan biridir. Ancak bu konuda yeterli imkâna sahip olmayan kişiler için İngilizce öğrenmenin çok farklı kolay yolları bulunmaktadır. Amaç İngilizce dili öğrenmek ise en iyi yöntemlerden biri, çeviri sitelerinde vakit geçirmek olacaktır. Düzenli bir şekilde çeviri sitelerinde çalışıldığında en az İngilizce kursları kadar etkili bir sonuca ulaşmak mümkündür. Çevirisi gerçekleşen dildeki cümlelerin doğru ve akıcı şekilde olması, İngilizce başta olmak üzere, istenen yabancı dilin öğrenilmesini sağlamaktadır.

Yabancı Dil Öğrenmek İçin?

Yabancı dillerin pekişmesi için sık sık alıştırma ve tekrarların yapılması şarttır. Bunun için kendinize metinceviri.com adresi gibi bir çeviri sitesi rehber edinmeniz, cümle çevirilerinin nasıl olması gerektiğini bilmenizle büyük oranda doğru İngilizce dilini keşfetmeye başlayabilirsiniz. İngilizce kurslarına abartılı fiyatlar ödemek yerine, kendi emek ve çabalarınızla İngilizce dilini öğrenebilirsiniz. Her türlü metnin istenilen dile çevirisi için tercihinizi metinceviri.com adresinden yana kullanarak sorunsuz bir çeviri desteği alabilirsiniz. Elinizdeki çevirinin beklentilerinizi karşılamaması durumunda işlerinizin aksaması ve istediğiniz sonuca ulaşamamanız kaçınılmaz olacaktır. Bunun için İngilizce dili öğrenmek ve çeviri hizmetinin en kaliteli olanını tercih etmekle işe başlayabilirsiniz.