İngilizce

2.7. Statistical analyses One-way ANOVAs followed by post hoc pairwise comparisons were performed to compare LBD (DLB and PDD), AD and PD matched groups. To examine differences between individuals with DLB and PDD, a sub-analysis of the primary outcomes of interest using independent t-tests was conducted. The relationship between gait parameters and CVs during forward walking at comfortable speed and other outcome measures for each of the diagnostic groups was explored using Pearson correlation coef- ficients. In this exploratory data analysis, p-values <0.05 were considered statistically significant; however, Bonferroni correc- tions for multiple comparisons were also performed. SPSS Version 22 (IBM corp.) was used for statistical analyses.

Türkçe

2.7. İstatistiksel analizler Tek yönlü ANOVA'ları takiben post hoc çift yönlü karşılaştırmalar LBD (DLB ve PDD), AD ve PD eşleşmeli grupları karşılaştırmak için yapıldı. DLB ve PDD'li bireyler arasındaki farklılıkları incelemek için, bağımsız t-testleri kullanan ilgili birincil sonuçların bir alt analizi yapılmıştır. İleriye doğru yürüme sırasında yürüme parametreleri ve özgeçmişler arasındaki ilişki ve tanı gruplarının her biri için diğer sonuç ölçütleri Pearson korelasyon katsayıları kullanılarak araştırılmıştır. Bu keşifsel veri analizinde, p değerleri <0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi; Bununla birlikte, çoklu karşılaştırmalar için Bonferroni düzeltmeleri de gerçekleştirilmiştir. İstatistiksel analizler için SPSS Sürüm 22 (IBM corp.) Kullanıldı.

İngilizce Öğrenmenin İpuçları?

İçeriği değişken nitelikte olan İngilizce kurslar, yabancı dil öğrenmek için ihtiyacı olan herkesin değerlendirmesi gereken olanaklardan biridir. Yeterli vakti ve imkânı olan herkes için İngilizce kursuna kayıt olmak oldukça keyif veren adımlardan biridir. Ancak bu konuda yeterli imkâna sahip olmayan kişiler için İngilizce öğrenmenin çok farklı kolay yolları bulunmaktadır. Amaç İngilizce dili öğrenmek ise en iyi yöntemlerden biri, çeviri sitelerinde vakit geçirmek olacaktır. Düzenli bir şekilde çeviri sitelerinde çalışıldığında en az İngilizce kursları kadar etkili bir sonuca ulaşmak mümkündür. Çevirisi gerçekleşen dildeki cümlelerin doğru ve akıcı şekilde olması, İngilizce başta olmak üzere, istenen yabancı dilin öğrenilmesini sağlamaktadır.

Yabancı Dil Öğrenmek İçin?

Yabancı dillerin pekişmesi için sık sık alıştırma ve tekrarların yapılması şarttır. Bunun için kendinize metinceviri.com adresi gibi bir çeviri sitesi rehber edinmeniz, cümle çevirilerinin nasıl olması gerektiğini bilmenizle büyük oranda doğru İngilizce dilini keşfetmeye başlayabilirsiniz. İngilizce kurslarına abartılı fiyatlar ödemek yerine, kendi emek ve çabalarınızla İngilizce dilini öğrenebilirsiniz. Her türlü metnin istenilen dile çevirisi için tercihinizi metinceviri.com adresinden yana kullanarak sorunsuz bir çeviri desteği alabilirsiniz. Elinizdeki çevirinin beklentilerinizi karşılamaması durumunda işlerinizin aksaması ve istediğiniz sonuca ulaşamamanız kaçınılmaz olacaktır. Bunun için İngilizce dili öğrenmek ve çeviri hizmetinin en kaliteli olanını tercih etmekle işe başlayabilirsiniz.