İngilizce

2.5. Hand dexterity The 9 Hole Peg Test (9HPT) is a standardized, reliable measure of finger coordination and hand function for healthy adults [23] and those with PD [24]. Participants were timed placing nine pegs consecutively into holes in a board and then removing them with the dominant and then non-dominant hand. 2.6. Fall history Caregivers and participants were asked to give one week and six-month fall history including the number of falls and fall circumstances. These time periods were chosen to reduce recall errors.

Türkçe

2.5. El becerisi 9 Delik Peg Testi (9HPT) sağlıklı yetişkinler için standart ve güvenilir bir parmak koordinasyonu ve el fonksiyonu ölçümüdür [23] ve PD olanlar [24]. Katılımcılar, bir tahtadaki deliklere ardı ardına dokuz mandal yerleştirerek zamanla dominant ve daha sonra dominant olmayan el ile onları çıkardılar. 2.6. Sonbahar geçmişi Bakıcılar ve katılımcılardan, düşme ve düşme durumları dahil olmak üzere bir hafta altı aylık bir düşüş tarihi vermeleri istendi. Bu zaman periyotları, hatırlama hatalarını azaltmak için seçildi.

İngilizce Öğrenmenin İpuçları?

İçeriği değişken nitelikte olan İngilizce kurslar, yabancı dil öğrenmek için ihtiyacı olan herkesin değerlendirmesi gereken olanaklardan biridir. Yeterli vakti ve imkânı olan herkes için İngilizce kursuna kayıt olmak oldukça keyif veren adımlardan biridir. Ancak bu konuda yeterli imkâna sahip olmayan kişiler için İngilizce öğrenmenin çok farklı kolay yolları bulunmaktadır. Amaç İngilizce dili öğrenmek ise en iyi yöntemlerden biri, çeviri sitelerinde vakit geçirmek olacaktır. Düzenli bir şekilde çeviri sitelerinde çalışıldığında en az İngilizce kursları kadar etkili bir sonuca ulaşmak mümkündür. Çevirisi gerçekleşen dildeki cümlelerin doğru ve akıcı şekilde olması, İngilizce başta olmak üzere, istenen yabancı dilin öğrenilmesini sağlamaktadır.

Yabancı Dil Öğrenmek İçin?

Yabancı dillerin pekişmesi için sık sık alıştırma ve tekrarların yapılması şarttır. Bunun için kendinize metinceviri.com adresi gibi bir çeviri sitesi rehber edinmeniz, cümle çevirilerinin nasıl olması gerektiğini bilmenizle büyük oranda doğru İngilizce dilini keşfetmeye başlayabilirsiniz. İngilizce kurslarına abartılı fiyatlar ödemek yerine, kendi emek ve çabalarınızla İngilizce dilini öğrenebilirsiniz. Her türlü metnin istenilen dile çevirisi için tercihinizi metinceviri.com adresinden yana kullanarak sorunsuz bir çeviri desteği alabilirsiniz. Elinizdeki çevirinin beklentilerinizi karşılamaması durumunda işlerinizin aksaması ve istediğiniz sonuca ulaşamamanız kaçınılmaz olacaktır. Bunun için İngilizce dili öğrenmek ve çeviri hizmetinin en kaliteli olanını tercih etmekle işe başlayabilirsiniz.