İngilizce

2.4. Balance & dual-task assessment The Tinetti Mobility Test (TMT) consists of balance and gait subscales. Higher scores indicate better performance. The TMT is a valid and reliable measure of mobility in the elderly[15] and those with PD [16]. The Berg Balance Scale (BBS) is a 14-item test of static and dynamic balance with higher scores indicating better balance [17]. The BBS is a reliable and valid measure of balance in elderly adults [17] and individuals with PD [18]. The Timed Up and Go (TUG) test is a measure of balance and mobility [19]. Addition of a cognitive task (counting backwards by 30s) to the TUG (TUG-cognitive) is a dual task measure used to assess fall risk [20]. Participants were timed as they stood from a chair, walked 10 ft (3 m), turned around and sat back down in the chair. Participants completed two trials each of the TUG and TUG- cognitive. The TUG correlates well with mobility level in elderly adults [19] and identifies elderly fallers [20]. The Figure of 8 Walk (F8W) is a test of dynamic balance and lower extremity coordination. Participants walked on an eight-foot (length) by four-foot (width) figure-of-eight pattern drawn on the floor. Each subject completed two trials of the F8W test. Time to complete and number of missteps (i.e., foot was not touching the line) were recorded from the second trial. The F8W test accurately discriminates between healthy elderly and adults with dementia [21] and is reliable in elderly adults with dementia.

Türkçe

2.4. Denge ve çift görev değerlendirmesi Tinetti Hareketlilik Testi (TMT) denge ve yürüyüş alt ölçeklerinden oluşmaktadır. Daha yüksek puanlar daha iyi performans gösterir. TMT, yaşlılarda [15] ve PD olanlarda [16] geçerli ve güvenilir bir mobilite ölçüsüdür. Berg Denge Skalası (BBS), 14 maddelik statik ve dinamik denge testi olup, daha yüksek puanlar daha iyi bir denge olduğunu göstermektedir [17]. BBS yaşlı yetişkinlerde [17] ve PD'li bireylerde güvenilir ve geçerli bir denge ölçüsüdür [18]. Zamanlamalı Yukarı ve Git (TUG) testi, denge ve hareketlilik ölçüsüdür [19]. Bilişsel bir görevin (30'lara kadar geriye doğru sayılması) TUG'ye (TUG-bilişsel) eklenmesi, düşme riskini değerlendirmek için kullanılan ikili bir görev ölçüsüdür [20]. Katılımcılar bir sandalyeden çıkarken zamanlanmıştı, 10 ft (3 m) yürüdü, döndü ve sandalyeye oturdu. Katılımcılar, TUG ve TUG bilişsellerinin her biri için iki deneme gerçekleştirdiler. TUG yaşlı erişkinlerde hareketlilik düzeyi ile iyi bir korelasyon gösterir [19] ve yaşlı atakları tanımlar [20]. 8 Yürüyüşün Şekli (F8W), dinamik denge ve alt ekstremite koordinasyon testidir. Katılımcılar, yere dört ayak (genişlik) şekil sekizi çizilerek sekiz ayak (uzunluk) üzerinde yürüdüler. Her bir konu F8W testinin iki denemesini tamamladı. Tamamlama ve tamamlanma süresi (yani ayak çizgiye değmiyordu) ikinci denemeden kaydedildi.F8W testi, sağlıklı yaşlılar ve demanslı yetişkinler arasında kesin ayrım yapar [21] ve demanslı yaşlı erişkinlerde güvenilirdir.

İngilizce Öğrenmenin İpuçları?

İçeriği değişken nitelikte olan İngilizce kurslar, yabancı dil öğrenmek için ihtiyacı olan herkesin değerlendirmesi gereken olanaklardan biridir. Yeterli vakti ve imkânı olan herkes için İngilizce kursuna kayıt olmak oldukça keyif veren adımlardan biridir. Ancak bu konuda yeterli imkâna sahip olmayan kişiler için İngilizce öğrenmenin çok farklı kolay yolları bulunmaktadır. Amaç İngilizce dili öğrenmek ise en iyi yöntemlerden biri, çeviri sitelerinde vakit geçirmek olacaktır. Düzenli bir şekilde çeviri sitelerinde çalışıldığında en az İngilizce kursları kadar etkili bir sonuca ulaşmak mümkündür. Çevirisi gerçekleşen dildeki cümlelerin doğru ve akıcı şekilde olması, İngilizce başta olmak üzere, istenen yabancı dilin öğrenilmesini sağlamaktadır.

Yabancı Dil Öğrenmek İçin?

Yabancı dillerin pekişmesi için sık sık alıştırma ve tekrarların yapılması şarttır. Bunun için kendinize metinceviri.com adresi gibi bir çeviri sitesi rehber edinmeniz, cümle çevirilerinin nasıl olması gerektiğini bilmenizle büyük oranda doğru İngilizce dilini keşfetmeye başlayabilirsiniz. İngilizce kurslarına abartılı fiyatlar ödemek yerine, kendi emek ve çabalarınızla İngilizce dilini öğrenebilirsiniz. Her türlü metnin istenilen dile çevirisi için tercihinizi metinceviri.com adresinden yana kullanarak sorunsuz bir çeviri desteği alabilirsiniz. Elinizdeki çevirinin beklentilerinizi karşılamaması durumunda işlerinizin aksaması ve istediğiniz sonuca ulaşamamanız kaçınılmaz olacaktır. Bunun için İngilizce dili öğrenmek ve çeviri hizmetinin en kaliteli olanını tercih etmekle işe başlayabilirsiniz.