İngilizce

This website is operated by Freepik Company, S.L., registered in the Commercial Registry of Málaga, volume 4994, sheet 217, page number MA-113059, with Tax Number B-93183366 and registered office at 13 Molina Larios St., 5th floor, 29015, Málaga, Spain. These terms of use (Terms”) govern the access, browsing and use by the users (User” or Users”, as applicable) of this website and the websites run by Freepik Company, S.L. referred to below (together referred to as the Websites” and individually as a Website”); as well as the services rendered through the Websites (Service” or Services”, as applicable) which include the download and use of certain content. Accessing and using any of the Websites implies that the User has read and accepts to be bound by these Terms without exception. In case the User does not accept the Terms or have any objection to any part of the present Terms the User must not use any of the Websites. Freepik Company, S.L. may modify the Terms at any time and thus we recommended that the Terms are reviewed on a regular basis by the User. The date at the beginning of these Terms refers to the latest update of these Terms, which will be applicable from the date of publication. Some Services provided through the Websites may be subject to specific conditions or instructions that must be accepted by the User prior to the provision of the relevant Service. These specific conditions may be imposed by Freepik Company, S.L. or by third parties. Such specific conditions shall apply in addition to the Terms and in case of conflict shall supersede the Terms. Accordingly the User must read and accept such specific conditions before the provision of the relevant Service. Likewise, in respect of collection and processing personal data, the Privacy Policy will apply.

Türkçe

Bu web sitesi, Málaga Ticaret Sicili, 4994, sayfa 217, sayfa numarası MA-113059, Vergi Numarası B-93183366 ile kayıtlı ve 13 Molina Larios St., 5. kat, 29015 kayıtlı ofisi Freepik Şirketi, SL, tarafından işletilmektedir , Malaga, İspanya. Bu kullanım şartları (Koşullar), bu web sitesinin ve Freepik Company, S.L. tarafından işletilen web sitelerinin kullanıcılarına (Kullanıcı ”veya Kullanıcılar”) erişme, göz atma ve kullanma hakkını yönetir. Aşağıda (Web siteleri olarak anılacaktır) ve bireysel olarak bir Web Sitesi ”olarak anılacaktır”; Belirli içeriklerin indirilmesini ve kullanılmasını içeren Web siteleri (Hizmet veya Servisler) aracılığıyla sunulan hizmetlerin yanı sıra. Web Sitelerinin herhangi birine erişmek ve kullanmak, Kullanıcı'nın istisna olmaksızın bu Şartlara tabi olduğunu okumuş ve kabul ettiğini ima eder. Kullanıcının Şartları kabul etmemesi veya işbu Şartların herhangi bir bölümüne itiraz etmesi halinde, Kullanıcı Websitelerden herhangi birini kullanmamalıdır. Freepik Şirketi, S.L. Şartları herhangi bir zamanda değiştirebilir ve bu nedenle Şartların, Kullanıcı tarafından düzenli olarak gözden geçirilmesini tavsiye ederiz. Bu Şartların başlangıcındaki tarih, yayın tarihinden itibaren geçerli olacak olan bu Şartların en son güncellemesini ifade eder.Web Siteleri aracılığıyla sağlanan bazı Hizmetler, ilgili Hizmetin sağlanmasından önce Kullanıcı tarafından kabul edilmesi gereken belirli koşullara veya talimatlara tabi olabilir. Bu özel koşullar Freepik Company, S.L. veya üçüncü şahıslar tarafından. Bu özel şartlar Şartlara ek olarak uygulanacaktır ve ihtilaf olması durumunda Şartların yerine geçecektir. Buna göre, Kullanıcı ilgili Hizmetin sunulmasından önce bu tür özel koşulları okumalı ve kabul etmelidir. Aynı şekilde, kişisel verilerin toplanması ve işlenmesiyle ilgili olarak, Gizlilik Politikası uygulanacaktır.

İngilizce Öğrenmenin İpuçları?

İçeriği değişken nitelikte olan İngilizce kurslar, yabancı dil öğrenmek için ihtiyacı olan herkesin değerlendirmesi gereken olanaklardan biridir. Yeterli vakti ve imkânı olan herkes için İngilizce kursuna kayıt olmak oldukça keyif veren adımlardan biridir. Ancak bu konuda yeterli imkâna sahip olmayan kişiler için İngilizce öğrenmenin çok farklı kolay yolları bulunmaktadır. Amaç İngilizce dili öğrenmek ise en iyi yöntemlerden biri, çeviri sitelerinde vakit geçirmek olacaktır. Düzenli bir şekilde çeviri sitelerinde çalışıldığında en az İngilizce kursları kadar etkili bir sonuca ulaşmak mümkündür. Çevirisi gerçekleşen dildeki cümlelerin doğru ve akıcı şekilde olması, İngilizce başta olmak üzere, istenen yabancı dilin öğrenilmesini sağlamaktadır.

Yabancı Dil Öğrenmek İçin?

Yabancı dillerin pekişmesi için sık sık alıştırma ve tekrarların yapılması şarttır. Bunun için kendinize metinceviri.com adresi gibi bir çeviri sitesi rehber edinmeniz, cümle çevirilerinin nasıl olması gerektiğini bilmenizle büyük oranda doğru İngilizce dilini keşfetmeye başlayabilirsiniz. İngilizce kurslarına abartılı fiyatlar ödemek yerine, kendi emek ve çabalarınızla İngilizce dilini öğrenebilirsiniz. Her türlü metnin istenilen dile çevirisi için tercihinizi metinceviri.com adresinden yana kullanarak sorunsuz bir çeviri desteği alabilirsiniz. Elinizdeki çevirinin beklentilerinizi karşılamaması durumunda işlerinizin aksaması ve istediğiniz sonuca ulaşamamanız kaçınılmaz olacaktır. Bunun için İngilizce dili öğrenmek ve çeviri hizmetinin en kaliteli olanını tercih etmekle işe başlayabilirsiniz.