İngilizce

Moreover Agora and buildings complex that surrounding it, Bouleuterion (meeting place for city governors), some parts from city water system, Necropolis, mausoleum (monument tombs built like house) are present. CHURCHES Saint Paul Church, Aya Payana Church and Aya Yorgi Church are important Churches of province. Religion Tourism St. PaulChurch (Yalvaç): It is one kilometers north of Yalvaç province, and within Pisidia Antiocheia Antique City. It is the first big church of the city, and adjacent to the city ramparts and 200 meters south of Roman Hamam. Bassilical planned structure, which is one of the first Christian churches, is constructed on a synagogue. St. Paul church, which is within Yalvaç Antiocheia antic city had taken its name from city visitor St. Paul. After St. Paul had gained to be a citizen of Roma, he had been Baptist by Saul and Hanania, and gained Paul name. St. Paul, together with Saint Barnabas, had come to the city on 46 A. D., and gave his first official sermon in a synagogue in this city. After this visit, due to two more visits of St. Paul to this city, it gained an importance for both church and Antiocheia Christianity world. AyaPayanaChurch (Center): It is at the city center. It is thought to be constructed on 1750. AyaYorgiChurch (Center): It is at the city center of Isparta. It is written that it is constructed on 1858 on its inscription. AyaStetfanosChurch (Eğirdir): It is in Eğirdir Lake, Yeşilada District, which is bound to Eğiridir province with an asphalt road on 1976 while it was an island before. It is a Byzantium – Orthodox church, which is constructed during XIV century. CARAVANSERAIS Ertokuş Caravanserai: it is near the Eğirdir lake in the borders of Yeşilköy Village. Known as Kudret Inn or Gelendost Inn too,. According to inscription caravanserai built by Mübarüziddin Ertokuş in the year of 1223. HIGHLANDS Sorgun plateau that 10 kilometre away from Aksu county centre, is most important plateau of province. Plateau that has lots of fountains, take quite interest of local people at summers. PRESERVED AREAS Isparta- Kızıldağ National Park Location: The park is 120km northeast of Isparta, and 5km south of Sarkikaraagac, and on the northern edge of Lake Beysehir. Transportation: It can be accessed by road from Sarkikaraagac. Highlights: The landscape between Kizildag and Beysehir lake is noted for its erosion, with formations of limestone rocks. Buyuksivri hill, at an altitude of 1840m, can be climbed by amateur mountaineers. The area is also famous for its rich plant cover, especially cedar forests. Many visitors come to celebrate the traditional Halvah Bairam (festival) in Sarkikaraagac on the second Sunday in July. Facilities: Buyuksivri hill is known for its healing of respiratory problems, because of the oxygen produced by the cedar trees. Accommodation is available in bungalows, tents and caravans. Isparta- Kovada Lake National Park Location: The park lies east of Isparta, and south of Egirdir. Transportation: The park can be accessed off the 23km-long road which runs south off the Isparta – Egirdir – Konya highway. Highlights: Kovada Lake, similar to the cavernous lakes in the Western Taurus, is an extension of Egirdir Lake and is filled with fresh water bass, lobster and carp. The plant life is predominantly cluster pine, oak and plane trees. The area is popular for trekking, climbing and basic camping. Facilities: There is no accommodation available, but camping is possible. Isparta- Kasnak Mesesi Ormani Nature Reserve Location: The forest is near Yukari Gokdere village, in Isparta province. It is within the area known as Goller Bolgesi (Lake District). Transportation: The forest can be reached by the Isparta-Egridir state highway. Highlights: The area of 1300 hectares is best known for its endangered species of trees, which grow only in Turkey. Groves of cedar and juniper are the main species of the area. The forest is also a home to foxes, badgers, wolves, wild boar and squirrel. Isparta- Yazılı Canyon Location: Yazili Canyon is in the Sutculer District of Isparta, in the Mediterranean Region. Transportation: The park can be reached via the Isparta – Sutculer highway, and turning off at Sutculer for 8km. Isparta is well connected to the rest of Turkey by public transport. Highlights: The area is well known for its lakes and the picturesque views of the area, and also the rich variety of flora and fauna. The main species of plant are larch, alder, hairy oak, plane, juniper, walnut, locust, olive, oak, bay, oleander, myrtle, blackthorn, broom, wild rose, ivy and bracken. Pig, wild goat, fox, badger, sable, rabbit, squirrel, eagle, red vulture, falcon, pigeon, stock dove, and partridge also inhabit the park. The best time to visit is between April and October. Isparta- Gölcük Natural Park Location: Golcuk Park is 12km from Isparta, in the Mediterranean Region. Transportation: There is transport available from Isparta, which is well connected to the rest of the cou

Türkçe

Ayrıca Agora ve çevresini çevreleyen kompleksler, Bouleuterion (şehir yöneticileri için buluşma yeri), şehir su sisteminden bazı bölümler, Nekropol, mozole (ev gibi inşa edilen anıt mezarlar) mevcut. KİLİSELER Aziz Paul Kilisesi, Aya Payana Kilisesi ve Aya Yorgi Kilisesi önemli illerin Kiliseleridir. Din Turizmi St. PaulChurch (Yalvaç): Yalvaç ilinin bir kilometre kuzeyinde ve Pisidia Antiocheia Antik Kenti içinde yer almaktadır. Kentin ilk büyük kilisesidir ve surların bitişiğindedir ve Roma Hamamı'nın 200 metre güneyindedir. İlk Hıristiyan kiliselerinden biri olan levrek planlı yapı, sinagog üzerine inşa edilmiştir. Yalvaç Antiocheia antik kenti içinde yer alan St. Paul Kilisesi, adını şehir ziyaretçisi St. Paul'den almıştır. Pavlus, Roma vatandaşı olmayı başardıktan sonra, Saul ve Hanania tarafından Baptist olmuş ve Pavlus adını almıştır. Aziz Barnabas ile birlikte Aziz Paul, 46 AŞD'de şehre gelmişti ve ilk resmi vaazını bu şehirde bir sinagogada vermişti. Bu ziyaretten sonra, Aziz Paul'un bu şehre yaptığı iki ziyaret nedeniyle hem kilise hem de Antiocheia Hıristiyanlık dünyası için önem kazandı. AyaPayanaChurch (Merkez): Şehir merkezinde. 1750'de inşa edildiği sanılmaktadır. AyaYorgiChurch (Merkez): Isparta'nın şehir merkezinde yer almaktadır. Kitabın üzerine 1858 yılında yazıldığı yazılmıştır.AyaStetfanosChurch (Eğirdir): Eğirdir ilçesine bağlı Eğirdir Gölü'nde, bir ada iken daha önce 1976'da asfalt yolla asfalt yolla bağlanmıştır. XIV yüzyılda inşa edilen bir Bizans - Ortodoks kilisesidir. KERVANSARAYLAR Ertokuş Kervansarayı: Yeşilköy Köyü sınırları içerisindeki Eğirdir Gölü'ne yakındır. Kudret Inn veya Gelendost Inn olarak da bilinir. Mübarüziddin Ertokuş tarafından 1223 yılında yaptırılan yazıtlı kervansaraylara göre. HIGHLANDS Aksu ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Sorgun Yaylası, il için en önemli yayladır. Çok sayıda çeşme bulunan yayla, yaz aylarında yöre halkının ilgisini çekiyor. ÖNCEDEN ALANLAR Isparta-Kızıldağ Milli Parkı Yeri: Park, Isparta'nın 120km kuzeydoğusunda, Sarıkayaagac'ın 5 km güneyinde ve Beyşehir Gölü'nün kuzey ucundadır. Ulaşım: Sarkikaraağaç'tan karayoluyla ulaşılabilir. Önemli Noktalar: Kızıldağ ve Beyşehir Gölü arasındaki manzara, kireçtaşı kaya oluşumları ile birlikte erozyonuna dikkat çekmektedir. 1840 metrelik bir rakımda, Büyüksivri tepesi amatör dağcılar tarafından tırmandı. Bölge ayrıca zengin bitki örtüsü, özellikle sedir ormanları ile ünlüdür. Birçok ziyaretçi, Temmuz ayının ikinci Pazar günü Sarkikaraağaç'taki geleneksel Halvah Bairam'ı (festival) kutlamak için geldi.Tesisler: Büyüksivri tepesi, sedir ağaçlarının ürettiği oksijen nedeniyle solunum problemlerinin iyileşmesiyle bilinir. Konaklama bungalovlar, çadırlar ve karavanlarda mevcuttur. Isparta-Kovada Gölü Milli Parkı Yeri: Park, Isparta'nın doğusunda ve Eğirdir'in güneyinde yer almaktadır. Ulaşım: Parkın Isparta - Eğirdir - Konya karayolunun hemen güneyindeki 23 km uzunluğundaki yoldan ulaşılabilir. Önemli Noktalar: Kovada Gölü, Batı Toroslar'daki kavernöz göllere benzer şekilde Eğirdir Gölü'nün bir uzantısıdır ve tatlı su basları, ıstakoz ve sazanlarla doldurulur. Bitki yaşamı ağırlıklı olarak kümelenme çamı, meşe ve çınar ağaçlarıdır. Bölge trekking, tırmanma ve temel kamp için popülerdir. Tesisler: Mevcut bir konaklama yoktur, ancak kamp mümkündür. Isparta- Kasnak Mesesi Ormani Tabiatı Koruma Alanı Yer: Orman, Isparta ilindeki Yukarı Gökdere köyüne yakındır. Göller Bölgesi (Göller Bölgesi) olarak bilinen bölgedir. Ulaşım: Orman Isparta-Egridir devlet karayolu ile ulaşılabilir. Önemli Noktalar: 1300 hektarlık alan, sadece Türkiye'de yetişen nesli tükenmekte olan ağaç türleri ile bilinir. Sedir ve ardıç kuşuları bölgenin başlıca türleridir. Orman aynı zamanda tilki, porsuk, kurt, yaban domuzu ve sincapın da evi. Isparta- Yazılı Kanyonu Yeri: Yazılı Kanyon, Akdeniz Bölgesi'nde Isparta'nın Sütçüler İlçesinde bulunmaktadır.Ulaşım: Park, Isparta - Sütçüler karayolu ile ulaşılabilir ve 8 km. Isparta, Türkiye'nin geri kalanına toplu taşıma ile iyi bağlanmıştır. Önemli Noktalar: Bu bölge gölleri ve bölgenin pitoresk manzaraları ile zengin flora ve fauna çeşitliliği ile ünlüdür. Bitkinin ana türleri karaçam, kızılağaç, tüylü meşe, uçak, ardıç, ceviz, keçiboynuzu, zeytin, meşe, defne, zakkum, mersin, karaçalı, süpürge, yabani gül, sarmaşık ve kuşaktır. Ayrıca domuz, yaban keçisi, tilki, porsuk, sable, tavşan, sincap, kartal, kırmızı akbaba, şahin, güvercin, güvercin ve keklik de parkın içinde yaşar. Ziyaret için en uygun zaman Nisan ve Ekim arasındadır. Isparta Gölcük Tabiat Parkı Yeri: Gölcük Parkı, Akdeniz Bölgesi'ndeki Isparta'ya 12 km uzaklıktadır. Ulaşım: Isparta'dan, kobinin geri kalanına iyi bir şekilde bağlanan ulaşım mevcuttur.

İngilizce Öğrenmenin İpuçları?

İçeriği değişken nitelikte olan İngilizce kurslar, yabancı dil öğrenmek için ihtiyacı olan herkesin değerlendirmesi gereken olanaklardan biridir. Yeterli vakti ve imkânı olan herkes için İngilizce kursuna kayıt olmak oldukça keyif veren adımlardan biridir. Ancak bu konuda yeterli imkâna sahip olmayan kişiler için İngilizce öğrenmenin çok farklı kolay yolları bulunmaktadır. Amaç İngilizce dili öğrenmek ise en iyi yöntemlerden biri, çeviri sitelerinde vakit geçirmek olacaktır. Düzenli bir şekilde çeviri sitelerinde çalışıldığında en az İngilizce kursları kadar etkili bir sonuca ulaşmak mümkündür. Çevirisi gerçekleşen dildeki cümlelerin doğru ve akıcı şekilde olması, İngilizce başta olmak üzere, istenen yabancı dilin öğrenilmesini sağlamaktadır.

Yabancı Dil Öğrenmek İçin?

Yabancı dillerin pekişmesi için sık sık alıştırma ve tekrarların yapılması şarttır. Bunun için kendinize metinceviri.com adresi gibi bir çeviri sitesi rehber edinmeniz, cümle çevirilerinin nasıl olması gerektiğini bilmenizle büyük oranda doğru İngilizce dilini keşfetmeye başlayabilirsiniz. İngilizce kurslarına abartılı fiyatlar ödemek yerine, kendi emek ve çabalarınızla İngilizce dilini öğrenebilirsiniz. Her türlü metnin istenilen dile çevirisi için tercihinizi metinceviri.com adresinden yana kullanarak sorunsuz bir çeviri desteği alabilirsiniz. Elinizdeki çevirinin beklentilerinizi karşılamaması durumunda işlerinizin aksaması ve istediğiniz sonuca ulaşamamanız kaçınılmaz olacaktır. Bunun için İngilizce dili öğrenmek ve çeviri hizmetinin en kaliteli olanını tercih etmekle işe başlayabilirsiniz.