İngilizce

Area: 8.933 km² Population: 434.771 (1990) Traffic Code: 32 Isparta is a province that placed at the Mediterranean Region, and famous with lakes, roses and rugs. Antic cities, national parks, and caves are places to be seen in province. Districts: Isparta (center), Aksu, Atabey, Eğridir, Gelendost, Gönen, Keçiborlu, Senirkent, Sütçüler, Şarkikarağaç, Uluborlu, Yalvaç, Yenişarbademli. How to Get Roadway: province roadway connections with other provinces are claimed over; Afyonkarahisar, Konya, Antalya. Coach station Tel : (+90-246) 227 20 70 Railway: Isparta railway an extention of İzmir – Aydın railway, has periodical voyages; Pamukkale Express, Göller Express, Posta Treni (mail train), Mototren. Reaching every places in country is possible by railway. Train station Tel : (+90-246) 232 41 35 – 218 13 01 Airport: Airport is 28 kilometre away from Isparta and take place in the borders of Keçiborlu county. Isparta – İstanbul and İstanbul – Isparta plane voyages arranged at Isparta Süleyman Demirel Airport, every kind of planes can be take of and land at airport. Airport Tel : (+90-246) 559 20 0 – 559 20 13 Where to Visit ANCIENT CITIES Antiocheia Antic City: Antiocheia; is nearly 1 kilometre north from Yalvaç county that depended to Isparta province and built on a productive area which lies towards the south slope of Sultan mountains. Pisida Antiocheia Limenia Island – Artemis Temple: liemnia Island is in side the Hoyran lake at the Gaziri locality that 25 kilometre away from Yalvaç county. Island is surrounded from waters and a temple built in for the name of Artemis, moreover other building ruins exists. It is understood that island was settlement place since the First Ages and was an important center for praying. Seleukeia Sidera (Bayat): it is 7 kilometre south of Atabey, at the Bayat Village. Excavation processes done at the Antic city bring light Hatıllı south terrace, acropolis east gate, south slope gate, stairs – tunnel – well system, building with podium, theatre and necropolis (grave yard). Adada: it is 12 kilometre away from Sütçüler county and 2kilometer away from Sığırlık Village. Today some ruins can bee seen at Antic city is; Main street of first age that floored by big stones and placed at the geometric axis of Cities area. And ruins of little temples that that temples built by rectangular (shape of square prism) stones which cut so smooth, some ones leaved with decoration salient part.

Türkçe

Alan: 8.933 km² Nüfus: 434.771 (1990) Trafik Kodu: 32 Isparta, Akdeniz Bölgesi'nde yer alan ve göller, güller ve kilimlerle ünlü bir il. Antik şehirler, milli parklar ve mağaralar ilde görülmesi gereken yerlerdir. İlçeler: Isparta (Merkez), Aksu, Atabey, Eğridir, Gelendost, Gönen, Keçiborlu, Senirkent, Sütçüler, Şarkikarağaç, Uluborlu, Yalvaç, Yenişarbademli. Nasıl alınır Karayolu: Diğer iller ile il karayolu bağlantıları üzerinde talep edilir; Afyonkarahisar, Konya, Antalya. Antrenör istasyonu Tel: (+ 90-246) 227 20 70 Demiryolu: Isparta demiryolunun İzmir - Aydın demiryolu uzantısı, periyodik seferleri vardır; Pamukkale Express, Göller Express, Posta Treni (posta treni), Mototren. Ülkenin her yerine ulaşım demiryolu ile mümkündür. Tren istasyonu Tel: (+ 90-246) 232 41 35 - 218 13 01 Havalimanı: Havaalanı Isparta'ya 28 km uzaklıkta ve Keçiborlu ilçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Isparta - İstanbul ve İstanbul - Isparta uçak seferleri Isparta Süleyman Demirel Havalimanında düzenleniyor, her türlü uçak havalimanına iniş ve kalkış yapılabiliyor.Havaalanı Tel: (+ 90-246) 559 20 0 - 559 20 13 Nereye Gidilir? ESKİ ŞEHİRLER Antiocheia Antic Şehir: Antiocheia; Isparta vilayetine bağlı ve Sultan dağlarının güney yamacına doğru uzanan verimli bir alan üzerine inşa edilen Yalvaç ilçesinden yaklaşık 1 km kuzeydedir. Pisida Antiocheia Limenia Adası - Artemis Tapınağı: liemnia Adası, Gaziçi mevkiindeki Hoyran gölünün yanında, Yalvaç ilçesine 25 kilometre mesafede yer almaktadır. Ada sular ve Artemis adına yaptırılan bir tapınak ile çevrilidir, diğer yapı kalıntıları da vardır. Adanın ilk çağlardan beri yerleşim yeri olduğu ve ibadet için önemli bir merkez olduğu anlaşılmaktadır. Seleukeia Sidera (Bayat): Bayat Köyü'nün Atabey ilçesinin 7 kilometre güneyindedir. Antik kentte yapılan kazı işlemleri, Hatıklı güney terası, akropolis doğu kapısı, güney yamaç kapısı, merdiven - tünel - kuyu sistemi, podyum, tiyatro ve nekropol (mezarlık) binası ile ışıklandırmaktadır. Adada: Sütçüler ilçesine 12 km, Sığırlık Köyü'ne 2 km mesafede bulunmaktadır. Bugün antik kentte görülen bazı harabeler arı olabilir; Büyük taşlarla döşenen ve Kentlerin geometrik eksenine yerleştirilen ilk çağın ana caddesi.Ve bu tapınakların çok düzgün kesilmiş dikdörtgen (kare prizma şekli) taşlarla örülmüş tapınakların, bazılarının süslemeli göze çarpan kısımları ile yapraklara döktüğü küçük tapınaklar.

İngilizce Öğrenmenin İpuçları?

İçeriği değişken nitelikte olan İngilizce kurslar, yabancı dil öğrenmek için ihtiyacı olan herkesin değerlendirmesi gereken olanaklardan biridir. Yeterli vakti ve imkânı olan herkes için İngilizce kursuna kayıt olmak oldukça keyif veren adımlardan biridir. Ancak bu konuda yeterli imkâna sahip olmayan kişiler için İngilizce öğrenmenin çok farklı kolay yolları bulunmaktadır. Amaç İngilizce dili öğrenmek ise en iyi yöntemlerden biri, çeviri sitelerinde vakit geçirmek olacaktır. Düzenli bir şekilde çeviri sitelerinde çalışıldığında en az İngilizce kursları kadar etkili bir sonuca ulaşmak mümkündür. Çevirisi gerçekleşen dildeki cümlelerin doğru ve akıcı şekilde olması, İngilizce başta olmak üzere, istenen yabancı dilin öğrenilmesini sağlamaktadır.

Yabancı Dil Öğrenmek İçin?

Yabancı dillerin pekişmesi için sık sık alıştırma ve tekrarların yapılması şarttır. Bunun için kendinize metinceviri.com adresi gibi bir çeviri sitesi rehber edinmeniz, cümle çevirilerinin nasıl olması gerektiğini bilmenizle büyük oranda doğru İngilizce dilini keşfetmeye başlayabilirsiniz. İngilizce kurslarına abartılı fiyatlar ödemek yerine, kendi emek ve çabalarınızla İngilizce dilini öğrenebilirsiniz. Her türlü metnin istenilen dile çevirisi için tercihinizi metinceviri.com adresinden yana kullanarak sorunsuz bir çeviri desteği alabilirsiniz. Elinizdeki çevirinin beklentilerinizi karşılamaması durumunda işlerinizin aksaması ve istediğiniz sonuca ulaşamamanız kaçınılmaz olacaktır. Bunun için İngilizce dili öğrenmek ve çeviri hizmetinin en kaliteli olanını tercih etmekle işe başlayabilirsiniz.