İngilizce

As he looked at the shameless faces before him, Master Murong felt a pang of disappointment. He had a few friendly relationships amongst those in the jeering crowd, but now? For the sake of their own selfish gains, they've stooped to such levels of shamelessness. Mo Liyou and the rest did not join in but they were obviously watching a very good show from the sides. Or should we say 'as two dogs strive for a bone, a third runs away with it'? Before Gu Ruoyun could see through their intentions in time, the Wolf's Fang Robbers had already surrounded the Murong family. Not even a fly could squeeze itself out of their circle. "It seems that a battle is unavoidable." Gu Ruoyun sighed. She really did not think that she would have a fight with the Wong's Fang Robbers so soon! After all, even if she wishes to take down the Wolf's Fang Robbers now, based on her current level of strength, she really does not have any guarantee of victory! Nevertheless, she has no choice but to fight! "Hold it!" Just then, Mo Liyou, who had not said a word from the beginning, opened his mouth and spoke. His pale, sickly face held a smile and his voice, which was soft and gentle like a cool breeze, rang through the ruins, "Do you all really think that this is the time to raise a civil war? I don't care what you have against each other or what you hope to steal. This is not the time! I, Mo Liyou, do not wish to be a busybody but we still can't be absolutely sure of what's going to happen in the ruins. An extra pair of hands means an extra source of strength. Wait until we leave the ruins then do as you please. I won't meddle at all then."

Türkçe

Önündeki utanmaz yüzlere baktığı zaman, Üstat Murong bir hayal kırıklığı hissi yaşadı. Kalabalık kalabalığın arasında dostça ilişkileri vardı, ama şimdi? Kendi bencil kazanımları uğruna, bu tür utanmazlık seviyelerine kapıldılar. Mo Liyou ve diğerleri de katılmadılar ama açık bir şekilde taraflardan çok iyi bir gösteri izliyorlardı. Ya da 'iki köpek bir kemik için çabaladıkça, üçüncüsüyle kaçıyor' demeliyiz? Gu Ruoyun'un zaman içinde niyetlerini görebilmesinden önce, Wolf'un Fang Soyguncuları Murong ailesini zaten kuşatmıştı. Sinek bile kendi çemberinden sıyrılmazdı. "Görünüşe göre bir savaş kaçınılmaz." Gu Ruoyun iç çekti. Wong'un Fang Robbers'la çok yakında kavga edeceğini düşünmemişti! Her şeye rağmen, Wolf'un Fang soyguncularını şimdiki gücü seviyesine dayanarak devirmek istiyorsa bile, gerçekten zafer garantisi yok! Yine de, mücadele etmek için başka seçeneği yok! "Tutun!" Hemen sonra, başından beri bir söz söylemeyen Mo Liyou ağzını açtı ve konuştu. Onun solgun, hasta yüzü bir gülümseme düzenledi ve yumuşak bir esinti gibi yumuşak ve yumuşak olan sesi, harabeler arasında çaldı, "Hepiniz bunun iç savaşı gündeme getirdiğini düşünüyor musunuz?" Birbirinize karşı ya da çalmayı umuyorsunuz, bu zaman değil!Ben, Liyou, meşgul bir insan olmak istemem ama hala harabelerde ne olacağından kesinlikle emin olamayız. Fazladan bir çift el, ekstra bir güç kaynağı demektir. Kalıntıları terk edene kadar bekle, sonra istediğin gibi yap. O zaman hiç ilgilenmeyeceğim. "

İngilizce Öğrenmenin İpuçları?

İçeriği değişken nitelikte olan İngilizce kurslar, yabancı dil öğrenmek için ihtiyacı olan herkesin değerlendirmesi gereken olanaklardan biridir. Yeterli vakti ve imkânı olan herkes için İngilizce kursuna kayıt olmak oldukça keyif veren adımlardan biridir. Ancak bu konuda yeterli imkâna sahip olmayan kişiler için İngilizce öğrenmenin çok farklı kolay yolları bulunmaktadır. Amaç İngilizce dili öğrenmek ise en iyi yöntemlerden biri, çeviri sitelerinde vakit geçirmek olacaktır. Düzenli bir şekilde çeviri sitelerinde çalışıldığında en az İngilizce kursları kadar etkili bir sonuca ulaşmak mümkündür. Çevirisi gerçekleşen dildeki cümlelerin doğru ve akıcı şekilde olması, İngilizce başta olmak üzere, istenen yabancı dilin öğrenilmesini sağlamaktadır.

Yabancı Dil Öğrenmek İçin?

Yabancı dillerin pekişmesi için sık sık alıştırma ve tekrarların yapılması şarttır. Bunun için kendinize metinceviri.com adresi gibi bir çeviri sitesi rehber edinmeniz, cümle çevirilerinin nasıl olması gerektiğini bilmenizle büyük oranda doğru İngilizce dilini keşfetmeye başlayabilirsiniz. İngilizce kurslarına abartılı fiyatlar ödemek yerine, kendi emek ve çabalarınızla İngilizce dilini öğrenebilirsiniz. Her türlü metnin istenilen dile çevirisi için tercihinizi metinceviri.com adresinden yana kullanarak sorunsuz bir çeviri desteği alabilirsiniz. Elinizdeki çevirinin beklentilerinizi karşılamaması durumunda işlerinizin aksaması ve istediğiniz sonuca ulaşamamanız kaçınılmaz olacaktır. Bunun için İngilizce dili öğrenmek ve çeviri hizmetinin en kaliteli olanını tercih etmekle işe başlayabilirsiniz.