İngilizce

The beginnings and ending of life are moments where groups communicate extensively, sharing the full range of human emotion, but also moments where those being discussed are not able to directly participate in the dialogue. In this article we explore these exchanges online by examining the two ‘ends’ of identity—birth and death—as they are captured and discussed on the visual social media platform Instagram. Focusing on two events within the wider experience of birth and death – ultrasounds during pregnancy, and funerals – we examine both ends of identity in an attempt to surface commonalities in the way that individuals use visual social media when sharing information about others who cannot speak or interact for themselves: the latter shape the content (and may appear within it), and are responsible for the meaning drawn from it, yet are not directly or explicitly participating. Our investigation is framed by questions of privacy, agency and legacy, which are inescapable in the contemporary context of an online culture where real identities are the norm, and information surveillance of various forms are commonplace. However, given the paucity of research on the Instagram platform to date, we also document other frames and themes that emerge, demonstrating a wider range of visual social media uses and practices relating to birth and death. These life processes are complicated and feature various events, the details of which are represented in (and influenced by) social media activity and the affordances of individual platforms: the analyses featured in this paper focus on one platform and specific aspects of birth and death with their own particular practices (culturally and through their depiction on social media), but these also call for further examination of how birth and death are experienced and represented on different platforms. Existing literature regarding foetal ultrasound sharing on social media is minimal: emerging literature has focused on the way ultrasound sharing is an increasing part of the ritual of pregnancy (Lupton, 2013); is part of a trend toward gamifying and regulating pregnancy via apps (Lupton & Thomas, 2015); and normalises a culture of sharing and surveillance of young people by parents (Leaver, 2015b). Our examination is framed with these existing rituals and questions of regulation and surveillance in mind, but also specifically focuses on the question of sociality and how ultrasound sharing is situated more broadly in everyday sharing practices relating to the beginnings of life. To date, most studies examining death and mourning on social media have focused on Facebook (Giaxoglou, 2015; Kohn, Nansen, Arnold, & Gibbs, 2012; Pennington, 2014) or now largely defunct platforms such as MySpace (e.g. Brubaker & Hayes, 2011). As Marwick and Ellison note, memorialisation and identity are complicated terrain on social media: “impression management is complicated in Facebook memorial pages, as the person is not present in the social network to censor or monitor what is said about him or her” (2012, p. 381). Social media traces and assets left behind by deceased users present ongoing issues without clear processes clarified neither by social norms nor legal precedents (Acker & Brubaker, 2014). While the various overlapping contexts of mourners can produce antagonistic responses, Facebook memorial pages and memorialised accounts nevertheless clearly focus on a deceased individual and the comments left shape that person’s social media legacy, often quite profoundly (Marwick & Ellison, 2012). Affording a collective and often public space for online mourning regarding a specific individual also brings the challenge of deliberate desecration and ‘trolling’ of these spaces (Phillips, 2011). Mourning on the Instagram platform provides a markedly different type of space; while Facebook profiles and pages are anchored to the deceased individual, in addition to individual users’ expressions of grief and reflection on their own timelines, this memorialisation process is not yet in place on Instagram. Instead, Instagram mourning is framed by the accounts of users who are in mourning. Individual users thus use Instagram (as well as other social media) to document their own loss and grief as part of a stream of personal imagery, most of which is unlikely to be related to death, rather than as a bespoke and specific arena for grieving or remembrance

Türkçe

Yaşamın başlangıcı ve bitişi, grupların yoğun şekilde iletişim kurduğu ve paylaşıldığı anlardır. tüm insani duygular arasında değil, aynı zamanda tartışılanların doğrudan yapamadıkları anlar diyaloga katılmak. Bu makalede, bu iki değişimi inceleyerek bu borsaları çevrimiçi araştırıyoruz. Görsel sosyal medyada yakalandıklarında ve tartışıldıklarında identity kimliğin sona ermesi birth doğum ve ölüm — Instagram platformu. Geniş doğum ve ölüm tecrübesi içindeki iki olaya odaklanmak - Hamilelik sırasında ultrason ve cenaze töreni - kimliğin her iki tarafını da denemek Bireyleri bilgi paylaşırken görsel sosyal medyayı kullanma şeklindeki ortak yönleri ortaya koyma kendileri için konuşamayan veya etkileşime girmeyen diğerleri hakkında: ikincisi içeriği şekillendirir (ve onun içinde ortaya çıkar) ve onunla çizilen anlamdan sorumludur, ancak doğrudan veya açıkça değil katılan. Soruşturmamız gizlilik, kurum ve miras soruları ile çerçevelendi. gerçek kimliklerin norm olduğu bir çevrimiçi kültürün çağdaş bağlamında kaçınılmazdır ve çeşitli şekillerde bilgi gözetimi yaygındır. Ancak, araştırma azlığı verilen Bugüne kadar Instagram platformunda, ortaya çıkan diğer çerçeveleri ve temaları da belgeliyoruz. doğum ve ölümle ilgili geniş bir yelpazedeki görsel sosyal medya kullanımlarını ve uygulamalarını göstermek.Bu yaşam süreçleri karmaşıktır ve ayrıntıları olan çeşitli olayları içerir. sosyal medya faaliyetlerinde ve bireysel platformların ilişkilerinde temsil edilir (ve bunlardan etkilenir): Bu yazıda yer alan analizler tek bir platforma ve doğum ve ölümün özel yönlerine odaklanıyor kendi özel uygulamaları ile (kültürel ve sosyal medyadaki tasvirleri yoluyla), fakat bunlar ayrıca doğum ve ölümün nasıl yaşandığı ve temsil edildiğinin daha fazla incelenmesi için de farklı platformlar. Sosyal medyada fetal ultrason paylaşımı ile ilgili mevcut literatür minimaldir: ortaya çıkan literatür ultrason paylaşımının gebelik ritüelinin artan bir parçası olduğuna odaklandı (Lupton, 2013); uygulamalar yoluyla hamileliği oyunlaştırma ve düzenlemeye yönelik bir eğilimin parçasıdır (Lupton ve Thomas, 2015); ve gençlerin ebeveynleri tarafından paylaşılma ve denetlenme kültürünü normalleştirir (Leaver, 2015b). Muayenemiz mevcut ritüel ve düzenleme soruları ile çerçevelenmiştir. Akılda sürveyans, ama aynı zamanda özellikle sosyallik ve ne kadar ultrason sorusu üzerinde duruluyor paylaşım, yaşamın başlangıcı ile ilgili günlük paylaşım uygulamalarında daha geniş bir kapsamda yer almaktadır.Bugüne kadar sosyal medyada ölümü ve yasını inceleyen çalışmaların çoğu Facebook'a odaklandı (Giaxoglou, 2015; Kohn, Nansen, Arnold ve Gibbs, 2012; Pennington, 2014) veya şimdi büyük ölçüde geçersiz MySpace gibi platformlar (ör. Brubaker & Hayes, 2011). Marwick ve Ellison'ın belirttiği gibi, anıtlama ve kimlik, sosyal medyada karmaşık bir alandır: “kişi sosyal ağda bulunmadığı için, Facebook ana sayfalarında gösterim yönetimi karmaşıktır. kendisi hakkında söylenenleri sansürlemek veya izlemek ”(2012, s. 381). Sosyal medya izleri ve varlıkları kaldı vefat etmiş kullanıcılar, ne de sosyal tarafından açıklığa kavuşturulmuş net süreçler olmadan devam eden sorunları sunarlar. normlar veya yasal emsaller (Acker & Brubaker, 2014). Çeşitli örtüşen bağlamları iken yas tutanlar antagonistik tepkiler üretebilir, Facebook anıt sayfaları ve anıtlanır hesaplar yine de ölen bireye odaklanmış ve yorumları bu şekilde bırakmış kişinin sosyal medya mirası, genellikle oldukça derinden (Marwick ve Ellison, 2012). Kollektife para vermek ve genellikle belirli bir bireye ilişkin çevrimiçi yas için kamusal alan da zorluk çıkarmaktadır kasıtlı desecration ve bu alanlarda “trolling” (Phillips, 2011).Instagram'da Yas platform, belirgin şekilde farklı bir alan sağlar; Facebook profilleri ve sayfaları bireysel kullanıcıların kederli ifadelerine ek olarak vefat eden bireye bağlı kendi zaman çizelgelerinde yansıma olan bu anma işlemi henüz Instagram'da gerçekleşmedi. Bunun yerine Instagram yası, yas tutan kullanıcıların hesaplarıyla çerçevelenir. bireysel Böylece kullanıcılar, kendi kayıplarını ve kederlerini belgelemek için Instagram (ve diğer sosyal medyaları) kullanır Bir çoğu gibi ölümle ilişkili olması muhtemel olmayan kişisel bir görüntü akışının yas tutma veya anma için özel ve özel arena

İngilizce Öğrenmenin İpuçları?

İçeriği değişken nitelikte olan İngilizce kurslar, yabancı dil öğrenmek için ihtiyacı olan herkesin değerlendirmesi gereken olanaklardan biridir. Yeterli vakti ve imkânı olan herkes için İngilizce kursuna kayıt olmak oldukça keyif veren adımlardan biridir. Ancak bu konuda yeterli imkâna sahip olmayan kişiler için İngilizce öğrenmenin çok farklı kolay yolları bulunmaktadır. Amaç İngilizce dili öğrenmek ise en iyi yöntemlerden biri, çeviri sitelerinde vakit geçirmek olacaktır. Düzenli bir şekilde çeviri sitelerinde çalışıldığında en az İngilizce kursları kadar etkili bir sonuca ulaşmak mümkündür. Çevirisi gerçekleşen dildeki cümlelerin doğru ve akıcı şekilde olması, İngilizce başta olmak üzere, istenen yabancı dilin öğrenilmesini sağlamaktadır.

Yabancı Dil Öğrenmek İçin?

Yabancı dillerin pekişmesi için sık sık alıştırma ve tekrarların yapılması şarttır. Bunun için kendinize metinceviri.com adresi gibi bir çeviri sitesi rehber edinmeniz, cümle çevirilerinin nasıl olması gerektiğini bilmenizle büyük oranda doğru İngilizce dilini keşfetmeye başlayabilirsiniz. İngilizce kurslarına abartılı fiyatlar ödemek yerine, kendi emek ve çabalarınızla İngilizce dilini öğrenebilirsiniz. Her türlü metnin istenilen dile çevirisi için tercihinizi metinceviri.com adresinden yana kullanarak sorunsuz bir çeviri desteği alabilirsiniz. Elinizdeki çevirinin beklentilerinizi karşılamaması durumunda işlerinizin aksaması ve istediğiniz sonuca ulaşamamanız kaçınılmaz olacaktır. Bunun için İngilizce dili öğrenmek ve çeviri hizmetinin en kaliteli olanını tercih etmekle işe başlayabilirsiniz.