İngilizce

Want to see beautiful, interactive images for every week of pregnancy? Join more than 7 million users who already use this Pregnancy App to follow their pregnancy week by week. Everything you need in one Pregnancy App!—DAILY pregnancy info—Colour and scan images—Personal diary— Personal weight log—Doctor appointment log—Diet, exercise and labour info—Kick counter—Contraction timer—Baby shopping list—1000s of Baby names—Baby size guide— Pregnancy week by week info—And much more . . . (Pregnancy + App, 2016) The above quote extracted from the promotional blurb of the Pregnancy + App, available to expecting parents on the Apple store, raises two different yet interconnected sets of questions for social researchers interested in the study of the relation between family life and digital technologies. On one hand, it challenges us to question how self-tracking technologies and practices are significantly transforming the experience of pregnancy. On the other hand, it confronts us with the question about personal data flows and the cultural politics of these technologies. This article engages with these questions by drawing on a digital ethnographic analysis of 10 pregnancy apps. The research marks the first stage of a broader media anthropological project, which is the everyday datafication of children. The analysis consisted in the mapping of the political economic environments of the 10 most reviewed pregnancy apps among UK and US users at the beginning of 2016, in the qualitative textual analysis of their promotional descriptions and data policies, and in a 6-month-long investigation of more than 3,570 reviewers’1 comments

Türkçe

Her hafta için güzel, etkileşimli görüntüleri görmek istersiniz gebelik? Bunu zaten kullanan 7 milyondan fazla kullanıcıya katılın Hamilelik App haftaya göre hamilelik haftasını takip etmek. Bir Gebelik Uygulamasında ihtiyacınız olan her şey! —GÜNLÜK hamilelik bilgisi — Renkli ve tarama görüntüleri — Kişisel günlük- Kişisel kilo günlüğü — Doktor randevu günlüğü — Diyet, egzersiz ve emek bilgisi - Kick counter - Kasılma zamanlayıcısı — Bebeğim alışveriş listesi - Bebek isimlerinin 1000'leri - Bebek beden rehberi - Gebelik haftaya göre bilgi - Ve çok daha fazlası. . . (Gebelik + Uygulama, 2016) Yukarıdaki alıntı, reklamın tanıtım panosundan çıkarıldı. Hamilelik + App, ebeveynleri bekliyor için kullanılabilir Apple mağazası, birbiriyle bağlantılı iki farklı kümesini yükseltir araştırmasıyla ilgilenen sosyal araştırmacılar için sorular aile hayatı ve dijital teknolojiler arasındaki ilişki. Birde Ancak, öz takip teknolojilerinin ve uygulamalarının hamilelik deneyimini nasıl önemli ölçüde değiştirdiğini sorgulamamızı zorlaştırmaktadır. Öte yandan, bizimle karşı karşıya kişisel veri akışları ve kültürel politika hakkında soru Bu teknolojilerin Bu makale, 10 dijital etnografik analizini çizerek bu sorularla ilgilenmektedir. Hamilelik uygulamaları. Araştırma bir ilk aşamasını işaretler daha geniş medya antropolojik projesi olan çocukların günlük bilgi doğrulamasıdır.Analiz, 10’un siyasi ekonomik çevrelerinin haritalanması İngiltere ve ABD'deki kullanıcılar arasında en çok incelenen gebelik uygulamaları Niteliksel metin çözümlemesinde 2016 yılı başında tanıtım açıklamaları ve veri politikaları; 3.570'den fazla hakem için 6 aylık soruşturma yorumlar

İngilizce Öğrenmenin İpuçları?

İçeriği değişken nitelikte olan İngilizce kurslar, yabancı dil öğrenmek için ihtiyacı olan herkesin değerlendirmesi gereken olanaklardan biridir. Yeterli vakti ve imkânı olan herkes için İngilizce kursuna kayıt olmak oldukça keyif veren adımlardan biridir. Ancak bu konuda yeterli imkâna sahip olmayan kişiler için İngilizce öğrenmenin çok farklı kolay yolları bulunmaktadır. Amaç İngilizce dili öğrenmek ise en iyi yöntemlerden biri, çeviri sitelerinde vakit geçirmek olacaktır. Düzenli bir şekilde çeviri sitelerinde çalışıldığında en az İngilizce kursları kadar etkili bir sonuca ulaşmak mümkündür. Çevirisi gerçekleşen dildeki cümlelerin doğru ve akıcı şekilde olması, İngilizce başta olmak üzere, istenen yabancı dilin öğrenilmesini sağlamaktadır.

Yabancı Dil Öğrenmek İçin?

Yabancı dillerin pekişmesi için sık sık alıştırma ve tekrarların yapılması şarttır. Bunun için kendinize metinceviri.com adresi gibi bir çeviri sitesi rehber edinmeniz, cümle çevirilerinin nasıl olması gerektiğini bilmenizle büyük oranda doğru İngilizce dilini keşfetmeye başlayabilirsiniz. İngilizce kurslarına abartılı fiyatlar ödemek yerine, kendi emek ve çabalarınızla İngilizce dilini öğrenebilirsiniz. Her türlü metnin istenilen dile çevirisi için tercihinizi metinceviri.com adresinden yana kullanarak sorunsuz bir çeviri desteği alabilirsiniz. Elinizdeki çevirinin beklentilerinizi karşılamaması durumunda işlerinizin aksaması ve istediğiniz sonuca ulaşamamanız kaçınılmaz olacaktır. Bunun için İngilizce dili öğrenmek ve çeviri hizmetinin en kaliteli olanını tercih etmekle işe başlayabilirsiniz.